voor elkaar!

Huisartsenzorg Oude IJssel

In de regio Oude IJssel, ook wel West Achterhoek genoemd, anticiperen de huisartsen op ontwikkelingen in de zorg door intensief samen te werken en zo een sterke huisartsenregio te vormen. Vergrijzing, arbeidsmarkttekorten, overheidsbeleid en technologische ontwikkelingen zetten hiertoe aan. Het is onze ambitie dat in dit complexe speelveld het persoonlijk contact tussen huisarts en patiënt centraal blijft staan. Daar ligt onze kracht!

Huisartsenpost Oude IJssel voor Spoed logo
Nieuws

Voorkom verspreiding, download CoronaMelder

Het coronavirus is er nog altijd. Dus is het belangrijk om juist nu alert te blijven. Daarom is CoronaMelder nu te gebruiken voor heel Nederland. Lees meer

Met mondkapje op naar de huisartsenpost

Vanuit Rijksoverheid is het dringend advies gekomen voor iedereen om een niet-medisch mondmasker te dragen in alle publieke binnenruimtes, dus ook voor onze huisartsenpost. Wij vragen patiënten en begeleiders van 13 jaar en ouder wanneer zij naar de huisartsenpost...

Zorgpraktijk basis voor digitalisering

“Digitalisering wordt steeds belangrijker in de huisartsenzorg”, observeert directeur-bestuurder Karen Pijnenburg van Huisartsenzorg Oude IJssel in de Achterhoek. “Onze collega’s van Huisartsenzorg Oost-Achterhoek en wij hadden behoefte aan een gezamenlijke, gedragen...

Houd corona buiten de deur

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Sinds de laatste persconferentie van 6 augustus is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder toegenomen. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af. Daarom...

Huisartsen, ziekenhuis, psychiatrie en ouderenzorg in West Achterhoek werken toe naar één gemeenschappelijke toegang voor spoedzorg

Je ziet het niet, maar buiten kantoortijden is het razend druk in onze zorginstellingen. In de avond-, nacht- en weekenduren (incl. feestdagen) verwerkt de huisartsenpost in Doetinchem 40.000 telefoontjes per jaar. Legt de specialist ouderenzorg 1600 visites, komen...

 

DE ACHTERHOEK STOPT ERMEE

 Jij toch ook?

Voor Patiënten

De zorg voor de inwoners van de regio Oude IJssel/West Achterhoek organiseren wij samen met andere zorgverleners.

Huisartsenzorg Psychische klachten

De meeste huisartsen in onze regio beschikken over een praktijkondersteuner ggz.

Huisartsenpost Doetinchem voor spoed

De huisartsenpost in Doetinchem is er voor spoedeisende klachten.

 

Huisartsenzorg Ouderenzorg

Wij proberen samen met de oudere en zijn naaste(n) zorg op maat te geven.

Huisartsenzorg Palliatieve zorg

Palliatieve zorg neemt een steeds groter aandeel in de huisartsenzorg.

Huisartsenzorg Leefstijl Ter voorkoming van ziekten en aandoeningen is een gezonde leefstijl van belang.

Ter voorkoming van ziekten en aandoeningen is een gezonde leefstijl van belang.

Huisartsenzorg Chronische zorg Zorgverleners in onze regio werken samen om deze zorg goed voor u te regelen.

Zorgverleners in onze regio werken samen om deze zorg goed voor u te regelen. 

naarjehuisarts.nl helpt je om beter voorbereid naar de huisarts te gaan.

Deze website helpt je om beter voorbereid naar de huisarts te gaan.

Huisartsenzorg Kosten

Welke chronische zorg wordt geleverd en welke vergoeding staat hier tegenover.

Huisartsenzorg Het werkgebied in de regio Achterhoek

Ons werkgebied

Onze huisartsen werken vanuit de gemeenten Doetinchem, Aalten, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Montferland.

Een gewone maandagmorgen in de huisartsenpraktijk....

Ik open het HIS. Het spreekuur staat vol…. Wie kent dat niet? Van half elf tot half twaalf heb ik geblokt voor de Keppel Challenge….”
Lees meer.

Minder werkdruk, meer tijd voor de patiënt. Zo doen zij het...

Annemarie de Boer en Anneke Martens, huisartsen in Dinxperlo hebben een 15-minutenconsult in hun praktijk ingevoerd.
Lees hier hun verhaal.

Over ons

 

Meer over onze organisatie en onze medewerkers.

Sponsor van Het BeterBoek
Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voorde kinderafdeling en dagbehandeling in het Slingeland te Doetinchem.
Een ziekenhuisopname of dagbehandeling is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij. 
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!