Gezondheid is een kostbaar goed. Voor u toch ook? In de Achterhoek werken we er daarom met een groot aantal partijen hard aan om samen gezond te blijven. En om hoogwaardige zorg te bieden aan iedereen die dat nodig heeft, nu en in de toekomst. Dat gaat niet vanzelf. Want de Achterhoekse bevolking telt steeds meer ouderen en minder jongeren. Veel inwoners hebben chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. En in de toekomst zijn minder zorgprofessionals beschikbaar. Ook burenhulp en ‘noaberschap’ nemen af. Dit alles vraagt om een stap: ‘van nazorg naar voorzorg’ én om een betere organisatie van gezond leven, zorg en de financiering hiervan….Lees hier meer