Beter aansluiten bij de behoeften van de patiënt

Zelfzorg Ondersteund (ZO!)

In november 2018 heeft Zelfzorg Ondersteund (ZO!) een Scan &Plan-sessie gehouden met de zorggroepen. Hieraan werd deelgenomen door de consulenten, kaderartsen en manager van de zorggroepen en door POH’s van enkele huisartsenpraktijken en niet te vergeten patiëntvertegenwoordigers. 

Met elkaar hebben we stil gestaan bij de verandering van zorg in de nabije toekomst, waarbij de rol van zorgverleners gaat veranderen. De verandering wordt ondersteund door de techniek, maar zeker ook doordat burgers andere verwachtingen en wensen hebben. Hoe kun je je daar als zorgverlener en zorgorganisatie op voorbereiden? Hoe kun je dit op een duurzame manier organiseren? Minder gericht op het verplicht vinken en beter aansluiten bij de behoeften van de patiënt. Wij verwachten dat daarmee het werkplezier van de professional zal toenemen.
Een belangrijk punt van aandacht is nog de kwetsbare groep patiënten, die minder gezondheidsvaardigheden bezitten en ook minder vertrouwen hebben in eigen kunnen. Zeker voor deze groep is het van belang dat je toetst of de patiënt goed heeft begrepen wat er is besproken tijdens het consult.

Deze scan&plan-sessie heeft ons handvatten gegeven voor een concreet activiteitenplan dat we in 2019 gaan maken en uitvoeren. Daarmee willen we bevorderen dat patiënten meer en beter grip krijgen op hun ziekte, en samen met hun familie, mantelzorgers en zorgverleners werken aan hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een online zelfzorgplatform te gebruiken en zelfmetingen uit te voeren voor bloeddruk of bloedglucosewaarden. Maar ook door deel te nemen aan een bewegingsprogramma of sportclub in de buurt. Wij werken op dat gebied samen met de buurtsportcoaches van de gemeenten en met Achterhoek in beweging.