Expertiseteam longzorg

Expertiseteam longzorg Op initiatief vanuit HZOIJ is sinds oktober 2023, naast het al langer draaiende expertiseteam diabeteszorg, nu ook een expertiseteam longzorg van start gegaan. Doel is het ontlasten van de huisarts door het geven van een goed behandeladvies en...