Samen werken aan de beste spoedzorg

Centrale triage
en toeleiding
voor acute zorg
in West-Achterhoek

WAAROM Centrale triage en toeleiding?

De zorg staat onder druk. Er komen steeds meer ouderen en chronisch zieken, de vraag naar acute zorg stijgt en er werken steeds minder mensen in de zorg. In onze regio merken we dit dubbelop, want de vergrijzing gaat hier sneller dan in de rest van Nederland.

De zorgvrager staat voorop, voor ons allemaal

Niets doen en afwachten is geen optie en past niet bij de Achterhoek. Samenwerken wel. Daarom werken we aan Centrale triage en toeleiding voor acute zorg. Ons doel: de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, snel en passend op de juiste plek. Ook bij zorg op afstand.

Winst voor onze zorgvragers

 • Direct passend advies
 • Direct bij de juiste zorgverlener
 • Minder vaak je verhaal hoeven doen
 • Alle gegevens in één keer beschikbaar.

En winst voor onszelf : 1 + 1 = 3

 • Beter inzetten van ieders kwaliteiten (doen waar je goed in bent).
 • Voorkomen van dubbel werk.

Centrale triage en toeleiding is er voor:

 • Zorg buiten kantoortijden, ‘s avonds, ’s nachts of in het weekend.
 • Zorg die nu nodig is. Uitstel is geen optie.
 • Zorg die niet levensbedreigend is. In noodgevallen geldt 112.

Of het nu gaat om een zorgvraag van een cliënt, mantelzorger, verzorgende of via personenalarmering.

HOE pakken we dat aan?

We maken één loket voor acute zorg waar cliënten, mantelzorgers, verzorgenden en zorgverleners met een acute zorgvraag naar bellen. Bij het loket nemen triagisten de telefoon op. De triagist schat in hoe acuut een zorgvraag is en bepaalt wat er moet gebeuren. Zonodig bespreekt de triagist de zorgvraag met een zorgprofessional. De triagist verwijst de zorgvrager daarna naar:
• de juiste zorg,
• op de juiste plek,
• door de juiste zorgverlener.

Zo maken we gebruik van elkaars kwaliteiten.

WAT gaan we doen

Vanaf 1 juni starten we met een proeftuin. Als eerste nemen we een kijkje in elkaars keuken om te zien en leren hoe de ander werkt. Daarna maken we afspraken over de gezamenlijke aanpak en gaan we vanuit één plek samenwerken. Zo leren we uit de praktijk van elkaar. Samen bepalen we welke aanpak het beste werkt en wie wat doet. Uiteindelijk doen alle zes organisaties mee in één gezamenlijk Centrale Triage.

Planning

 • 1 januari tot 1 juni 2021: voorbereiden proeftuin.
 • 1 juni tot eind 2021: uitvoeren proeftuin.
 • Eind 2021: start Centrale triage en toeleiding in de West Achterhoek.

WAT betekent dat voor jou?

We beginnen met collega’s die nu al in de acute zorg werken. Sommige collega’s zijn daardoor meer en eerder betrokken. Of dit ook voor jouw werk iets verandert, hangt ervan af wat je werk is, voor welke organisatie en in welke regio je werkt en hoe de aanpak straks precies wordt. Uitgangspunt is dat je blijft werken vanuit jouw deskundigheid en dat je doet waar jij goed in bent.

De zorgvrager staat voorop, voor ons allemaal. Laten we daarom samen werken aan de beste zorg, om te beginnen met Centrale triage en toeleiding in de West Achterhoek.

Projectgroep

Marianne van Gaasbeek, Azora
Karin Freriks, GGNet
Karlijn Ravenshorst,
Huisartsenzorg Oude IJssel
Mirthe van de Belt, NAAST
Monique Oord en Andre Hermsen, Sensire
Lucy Aalders Slingeland Ziekenhuisenhuis

Projectleider

Heb je vragen?
Laat het ons weten!