Chronische zorg

U heeft een chronische ziekte die zorg en aandacht vraagt. Zorgverleners in onze regio werken samen om deze zorg zo prettig en goed mogelijk voor u regelen. Uw huisarts neemt deel aan dit regionale netwerk, waaraan ook deelnemen medisch specialisten, verpleegkundigen, diëtisten, podotherapeuten en apothekers. Daardoor is het meestal mogelijk om voor uw ziekte onder behandeling van uw eigen huisarts te blijven, bij u in de buurt en hoeft u niet naar het ziekenhuis.

Bij een chronische ziekte is er sprake van een aandoening die nooit meer helemaal overgaat. Dit vraagt om langdurig advies en zorg van verschillende deskundigen. Het betekent vaak ook dat (een deel van) uw leven verandert. Dat is niet altijd makkelijk.
Misschien hebt u vragen over de bij u vastgestelde chronische ziekte. Over medicijngebruik, werk of vakantie. Soms kunt u door uw manier van leven te veranderen ervoor zorgen dat u minder last van uw ziekte hebt. Bijvoorbeeld door te stoppen met roken en meer te bewegen. De zorgverleners in het netwerk ondersteunen u hierbij en geven u advies.

Zorgkosten

Huisartsenzorg Oude IJssel declareert namens uw huisarts per kwartaal een vast bedrag voor de chronische zorg bij uw zorgverzekeraar. Dit bedrag is voor elke patiënt binnen het specifieke zorgprogramma gelijk, ongeacht de hoeveelheid zorg die nodig is. De benodigde zorg is afhankelijk van de ernst van uw aandoening en het ‘individueel zorgplan’ dat u samen met uw huisarts of praktijkondersteuner afspreekt. Wanneer u op het overzicht van uw zorgverzekering zorgkosten voor de BV Diabeteszorg, BV Longzorg, BV Innovatie In Zorg of BV Hart&Vaatzorg ziet staan, betekent dit dat u bij uw huisarts onder behandeling bent voor één of meer chronische aandoeningen. Indien u vragen heeft over bovenstaande dan kunt u daarvoor terecht bij uw eigen huisarts.
 

Ontevreden of kan het beter?

We doen ons best om u zo goed mogelijke zorg te bieden. Mocht u toch niet tevreden zijn, meld dit zo snel mogelijk aan de betreffende zorgverlener. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met uw eigen huisarts, de eindverantwoordelijke voor uw totale behandeling. Blijft u toch een klacht houden over de zorg, dan kunt u dit kenbaar maken via het formulier.

Huisartsenzorg Oude IJssel logo
Huisartsenpost Oude IJssel voor spoed logo

Contactgegevens

Amphionstraat 67
7001 DP Doetinchem
085- 4854000
info@hzoij.nl

Volg ons ook via