Chronische zorg

U heeft een chronische ziekte die zorg en aandacht vraagt. Zorgverleners in onze regio werken samen om deze zorg zo prettig en goed mogelijk voor u regelen. Uw huisarts neemt deel aan dit regionale netwerk, waaraan ook deelnemen medisch specialisten, verpleegkundigen, diëtisten, podotherapeuten en apothekers. Daardoor is het meestal mogelijk om voor uw ziekte onder behandeling van uw eigen huisarts te blijven, bij u in de buurt en hoeft u niet naar het ziekenhuis.

Bij een chronische ziekte is er sprake van een aandoening die nooit meer helemaal overgaat. Dit vraagt om langdurig advies en zorg van verschillende deskundigen. Het betekent vaak ook dat (een deel van) uw leven verandert. Dat is niet altijd makkelijk.
Misschien hebt u vragen over de bij u vastgestelde chronische ziekte. Over medicijngebruik, werk of vakantie. Soms kunt u door uw manier van leven te veranderen ervoor zorgen dat u minder last van uw ziekte hebt. Bijvoorbeeld door te stoppen met roken en meer te bewegen. De zorgverleners in het netwerk ondersteunen u hierbij en geven u advies.

Kosten voor zorg

Huisartsenzorg Oude IJssel is een samenwerkingsverband van de huisartsen in Doetinchem en omgeving, ook wel regio West Achterhoek genoemd. Wij maken afspraken met de zorgverzekeraars over de vergoeding van huisartsenzorg. Dat is de reden dat u op uw zorgkostenoverzicht van uw zorgverzekeraar kosten ziet staan die zijn gedeclareerd door één van organisatieonderdelen van Huisartsenzorg Oude IJssel.

Huisartsenzorg Oude IJssel logo
Huisartsenpost Oude IJssel voor spoed logo

Contactgegevens

Amphionstraat 67
7001 DP Doetinchem
085- 4854000
info@hzoij.nl

Volg ons ook via