De Achterhoek heeft als doel de gezondste regio te worden. Geen geringe ambitie, en de betrokken partijen ontkennen dan ook niet dat er forse uitdagingen liggen om die waar te maken. Feit is wel dat ál de relevante partijen aan tafel zitten, en een groot gevoel van urgentie ervaren. Die thematafel De Gezondste Regio van 8RHK ambassadeurs moet een fors formaat hebben. Het zijn immers nogal wat partijen die zijn aangeschoven om een regiobeeld te schetsen als startpunt voor een goede en slimme gezondheidszorg in de Achterhoek: zorgaanbieders, gemeenten, ondernemers, inwoners, plus zorgverzekeraar Menzis en het zorgkantoor. Het is dan ook een serieuze zaak, ….lees hier meer