“Digitalisering wordt steeds belangrijker in de huisartsenzorg”, observeert directeur-bestuurder Karen Pijnenburg van Huisartsenzorg Oude IJssel in de Achterhoek. “Onze collega’s van Huisartsenzorg Oost-Achterhoek en wij hadden behoefte aan een gezamenlijke, gedragen visie. Op basis daarvan kunnen we dan besluiten nemen op ict-gebied. Een heldere visie is ook nodig om volwaardig mee te praten met ziekenhuis, ggz- en vvt-aanbieders in de regio. Met hen werken we intensief samen, ook digitaal gezien.” Lees hier het hele artikel.