Vanaf 13 oktober wordt de verwijzing digitaal verstuurd naar de SEH van het Slingeland Ziekenhuis. Een efficiënter proces voor zowel de patiënt als de zorgverlener. Met de digitale spoedverwijzing van de HAP naar de SEH komt de verwijsbief van de HAP meteen na verzending digitaal binnen in het systeem van de SEH. Deze wordt automatisch aan het patiëntendossier gekoppeld, waardoor alle relevantie informatie over de patiënt op één plek staat. De SEH kan hierdoor sneller voorbereiding treffen om de juiste zorg te verlenen én de patiënt hoeft geen papieren document meer mee te nemen van de HAP naar de SEH. De digitale verwijzing zorgt voor een efficiënter proces, minder administratie en daardoor minder fouten. Bij de samenwerking zijn Topicus Zorg en Chipsoft betrokken voor de technische realisatie.