HZOIJ geeft sinds 2017 ggz preventietrainingen aan mensen met lichte klachten die bij de poh-ggz in de huisartsenpraktijk terecht zijn gekomen. Door het werken met groepen worden deze mensen sneller geholpen, leren ze van andere deelnemers, krijgen ze handvatten om zelfstandig verder te gaan en wordt de werklast van de poh ggz verlaagd. Een initiatief wat volgens De Eerstelijns, platform voor strategie en innovatie, verdient om breder te worden gedeeld. Onderstaande schreven zij hierover.

Jessica Herzmanatus, psycholoog en preventietrainer: “De grote meerwaarde van onze preventietrainingen zit in de onderlinge contacten in de groep. Helaas is er nog steeds een taboe op psychische klachten. Wanneer mensen dan in de groep ervaren dat ze niet de enigen zijn met mentale problemen, geeft dat direct een stuk rust. Om naar de training toe te gaan kan de eerste keer soms moeilijk voor de deelnemers zijn. Ik bel ze altijd vooraf. En dan komt vaak naar voren dat ze het spannend vinden. Eenmaal over de drempel is er veel herkenning en voelen de deelnemers zich al gauw gesteund door elkaar. Eigenlijk is het een lerend netwerk met een duurzaam resultaat.”

Karen Rekers is manager ggz van Huisartsenzorg Oude IJssel. Zij vertelt: “Door de preventietrainingen nemen klachten van deelnemers af en neemt de werkdruk bij de poh-ggz af. Bij een toenemende druk op de ggz vind ik het laatste ook erg belangrijk. Je hebt heel wat minder contacturen nodig dan wanneer je iedereen met één-opéén gesprekken helpt. Uit mijn eigen ervaring als poh-ggz weet ik dat mensen best even moeten schakelen wanneer je een groepstraining voorstelt. Maar ze zijn er echt wel voor te motiveren. Soms worden de trainingen ook ingezet ter overbrugging van de wachttijd voor behandeling in de tweede lijn.”

Het hele artikel lezen? Klik hieronder.
Preventietraining