“Leun eens achterover en bedenk: kan mijn werk ook anders en wat heb ik daarvoor nodig? Probeer eens écht anders te kijken en anders te werk te gaan.”

Huisartsenzorg Oude IJsssel (HZOIJ) organiseerde op 19 mei een scholingsdag voor POH’s-Somatiek met als thema droomvlucht. Renate Rouwenhorst, POH-GGZ bij Praktijk voor huisartsenzorg Whemerhof in Dinxperlo, hield daar een klinkend verhaal over Welzijn op Recept. De associatie tussen deze interventie en de Eftelingattractie lijkt wellicht vreemd, maar Rouwenhorst kan het prima uitleggen.

“Het was een dag om te bezinnen en anders naar je werk te kijken”, aldus Rouwenhorst. “We zitten allemaal in een bepaalde cadans, werken binnen kaders. Maar leun nou eens achterover en bedenk: kan het ook anders en wat heb je daarvoor nodig? Probeer eens echt anders te kijken en anders te werk te gaan.” Anders kijken naar de patiënt en andere aanpak, dat is precies wat Welzijn op Recept kenmerkt: niet de klacht, maar de gehele mens en de onderliggende oorzaak van die klacht staat centraal. De oplossing wordt niet gezocht in het medische circuit, maar in de samenwerking met welzijn. Niet gek dus dat Rouwenhorst gevraagd werd over deze interventie te vertellen. “Ik heb uitgelegd wat Welzijn op Recept is, vanuit mijn eigen ervaringen. Ik heb verteld dat we eerst een training hebben gehad van Jan Joost Meijs van het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept. Vervolgens over de pilot. Hoe we zijn opgestart, met twee huisartsenpraktijken in Aalten en één in Dinxperlo en de nauwe samenwerking met de welzijnscoach. Over de relatie met positieve gezondheid en werken met het Spinnenweb. Tenslotte heb ik mijn eigen ervaringen gedeeld over wat deze andere manier van werken doet met mijn patiënten.” Vervolgens vroeg Rouwenhorst de aanwezigen hun ogen dicht te doen en eens hun eigen patiënten langs te gaan, wie er geschikt zou zijn voor Welzijn op Recept. En daarover met de tafelgenoten in gesprek te gaan. Zo werd het gehoorde voor de deelnemers concreter.

POH-GGZ belangrijke tussenschakel
Maar een praktijkondersteuner GGZ is toch heel anders dan een  praktijkondersteuner somatiek?, denk u wellicht. Beiden verwijzen door bij Welzijn op Recept, zo leert de landelijke ervaring, maar POH’s-GGZ zijn in de meerderheid. Zij vormen ook regelmatig een ‘schakel’ tussen de huisarts en de welzijnscoach. Dat is ook zo in Whemerhof: “Zo werkt ons systeem: de huisarts stuurt door. Ik maak het welzijnsrecept op en leg doorverwezen patiënten uit hoe het verder gaat, stel hen gerust, vraag naar hun verwachtingen en geef hen ook informatie mee. Soms heeft de huisarts ook een heel specifieke vraag voor mij, dan werken we daar eerst aan. Verwezen inwoners zijn vaak al patiënten, ik ken ze. Soms denk ik: die patiënt zou geschikt zijn en dan verwijs ik zelf door.” Het welzijnsrecept wordt digitaal verstuurd, met toestemming van de patiënt voor gegevensuitwisseling. De welzijnscoach koppelt namelijk terug dat een afspraak gepland is, welke plannen er gemaakt zijn en na een maand of drie hoe het proces vordert. Eens per zes weken plannen welzijnscoach en POH-GGZ een koffiemoment om eventuele veranderingen of nieuwe aandachtspunten te bespreken.

In beweging komen
Rouwenhorst ziet veel raakvlakken met haar collega’s somatiek: “Natuurlijk controleren zij waarden en cijfers en proberen die goed te krijgen. Maar juist zij horen nu al de verhalen over eenzaamheid en stress over bijvoorbeeld de bloedsuikerspiegel of bloeddruk die de patiënt maar niet onder controle krijgt. Misschien is dat wel een voordeel voor de POH-S: bij lichamelijke onbalans is het een voordeel om in beweging te komen, iets te doen. Als ík iets voorstel, is het toch meer míjn idee, terwijl de patiënt denkt: laat maar. Welzijn op Recept lost het probleem van de verwezen patiënt niet op, maar maakt het dragelijker. En het kost tijd, een koffieochtend bezoeken alleen lost het probleem niet op.”

Herbezinning
Het praatje op de scholingsdag was ook voor Rouwenhorst zelf een enthousiasmerende herbezinning. “Het voedt ook mijn eigen mitsen en maren, ik herken ze. Zo dacht ik vroeger: ik verwijs toch al mensen naar welzijn, het contact met de buurtwerker is prima, korte lijnen, daar heb ik toch geen Welzijn op Recept voor nodig? Maar de interventie geeft het meer structuur en zo werkt het beter.” De pilot van ongeveer een jaar is vorige maand afgerond met een positieve eindevaluatie. Welzijn op Recept wordt structureel en voor alle praktijken in de gemeente Aalten. Er zijn extra uren vrijgemaakt voor de welzijnscoach en inmiddels is een vierde welzijnscoach toegevoegd die net als zijn collega’s ook nog andere welzijnstaken heeft.

Voor meer succesverhalen download of bestel ook het boekje “Pareltjes van Welzijn op Recept”

Benieuwd naar meer kennis en ervaring uit de dagelijkse praktijk van WoR volg ons dan op Linkedin