EVALUATIE PROFFESSIONALISERING EN UITBREIDING STAGES DOKTERSASSISTENTEN HUISARTSENZORG OUDE IJSSEL

Eline en Renate zijn allebei erg enthousiast

Projectperiode

1 januari 2019 tot 1 januari 2020

Hoofddoelstelling
Huisartsenzorg Oude IJssel, hierna te noemen HZOU, wil huisartsenpraktijken ondersteunen bij het bieden van stageplaatsen waardoor het aantal stagiaires in de regio gaat toenemen en daardoor ook het aantal arbeidskrachten. Dit proces wordt ingezet onder begeleiding van een stagecoördinator, die als opdracht heeft:

  • Het aantal stageplaatsen voor doktersassistenten in de regio uitbreiden;
  • De werkbegeleiders in de praktijken ondersteunen, motiveren en stimuleren waar nodig;
  • Contacten onderhouden met de scholen over de aansluiting van het onderwijs op de praktijk.

Uit te voeren activiteiten en/of te ontwikkelen producten en beoogde resultaten

  • Het aantal stageplaatsen voor doktersassistenten in de regio uitbreiden.

Er werd aan 26 praktijken een bezoek afgelegd. Van al deze praktijkbezoeken werd een verslag gemaakt waarin redenen terug te lezen zijn over het al dan niet inzetten van stagiaires in 2019. Daar waar dit nog niet mogelijk is in 2019 maar wellicht wel in 2020.

In 2019 werden er 11 nieuwe stageplaatsen gecreëerd.

Op het intranet van HZ011 is een marktplaats gecreëerd voor het matchen van vraag en aanbod van stagiaires en stageplaatsen. Via deze weg hebben enkele studenten een stageplaats gevonden. De meeste matches kwamen via een andere weg tot stand.

  • De werkbegeleiders in de praktijken ondersteunen, motiveren en stimuleren.

Na gesprekken in de huisartsenpraktijken bleek dat er weinig behoefte bestaat aan ondersteuning bij gesprekken met studenten in de praktijk. De werkbegeleidster/doktersassistente doe dat veelal samen met een collega. Bij studie problemen, die overigens weinig voorkomen, wordt er gebeld met Oe opleiding. Incidenteel werd de stagecoördinator gebeld of gemaild met een vraag.