Expertiseteam diabetes voor betere zorg dicht bij huis

Veel mensen met diabetes type 2 worden verwezen naar het ziekenhuis, terwijl dat niet altijd nodig is. Dankzij het advies van een special team, het Expertiseteam Diabetes, kan de patiënt in veel gevallen bij zijn huisarts blijven.

Alexandra Mulder, internist in het Slingeland Ziekenhuis, gaf de eerste aanzet voor het Expertiseteam Diabetes in Doetinchem. Het team bestaat uit een internist (medisch specialist), kaderhuisarts en diabetesverpleegkundige. Ze raakte enthousiast over de resultaten van zo’n expertiseteam in Alkmaar: “Als de internist de huisarts beter ondersteunt, voorkomt dat onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis. Dáár was ik naar op zoek. In het Slingeland zag ik veel patiënten met diabetes type 2, doordat er bij de huisarts en praktijkondersteuner onvoldoende ervaring was met de nieuwe medicijnen. Deze patiënten worden behandeld in het ziekenhuis, terwijl dat niet nodig is. Dat is tijdrovend voor de patiënt en het kost veel geld. Vooral ouderen worden liever behandeld in hun eigen huisartspraktijk. Dankzij het Expertiseteam Diabetes kan dat ook.”

Leren van elkaar

Het Expertiseteam Diabetes houdt sinds kort spreekuur in de Huisartsenpost Oude IJssel. Een internist, kaderhuisarts diabetes (heeft extra kennis van diabetes) en een diabetesverpleegkundige bespreken patiënten van huisartsenpraktijken uit de regio. Vervolgens adviseren ze de huisarts en de praktijkondersteuner (POH).

Internist Alexandra: “Hoewel we nog maar net zijn gestart, is mijn eerste indruk positief. Ik zie dat patiënten tevreden zijn over de behandeling en de aandacht die ze krijgen. En dat ze weer volledig vertrouwen op hun huisarts. Terecht, want binnen het expertiseteam wisselen we kennis uit. De huisarts leert van de internist en de kaderhuisarts, de POH van de diabetesverpleegkundige, en andersom. Zo leer ik bijvoorbeeld wat de huisarts en POH kunnen aanbieden, waardoor ik patiënten met een gerust hart kan terugverwijzen. Die kruisbestuiving levert veel op. Niet alleen een goed advies: wat zijn de opties en welke voordelen en nadelen hebben die? Maar ook een goed behandelplan, dat in de huisartsenpraktijk wordt uitgevoerd. Ik verwacht dat we het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis met 50 procent kunnen verminderen.”

Advies op maat over leefstijl

Dat laatste, voorkomen dat patiënten onnodig gebruikmaken van ziekenhuiszorg, vindt Alexandra erg belangrijk: “Het aantal mensen met diabetes type 2 neemt toe; zeker in de vergrijzende Achterhoek. Het is zaak dat we efficiënt blijven werken om die patiëntenstroom aan te kunnen. We moeten natuurlijk wel alle mensen die diabeteszorg in het ziekenhuis nodig hebben, blijven helpen.” Dat is dus heel goed mogelijk dankzij het Expertiseteam Diabetes.
“Daar zien we vooral de ingewikkelde vragen rondom de behandeling van diabetes”, zegt kaderhuisarts Martin Willink. “En omdat we met meerdere zorgverleners nadenken over de juiste behandeling, krijgt de patiënt de best mogelijke zorg. Inclusief advies op maat over voeding, bewegen en medicatie. Ik ben zeer enthousiast over de nieuwe aanpak. We kunnen nu ook meer patiënten bespreken dan voorheen. Dit komt vooral doordat de huisartspraktijk kennis en inzicht krijgt aangereikt. Hierdoor borrelen ook vragen op over andere patiënten. De lijnen zijn kort, we leren van elkaar – allemaal in het belang van de patiënt. Natuurlijk, als het nodig is verwijzen we naar het ziekenhuis. Maar we kijken ook of patiënten die bij de internist lopen, weer terug kunnen naar hun huisarts.”

Samenwerken verbetert de zorg

Ook Irma van den Boom, diabetesverpleegkundige, ziet de voordelen van het expertiseteam. “De insteek is dat patiënten worden begeleid en behandeld op de juiste plek. Ik voorzie dat de kwaliteit van de diabeteszorg toeneemt door de nieuwe aanpak. De internist heeft veel kennis van de nieuwste medicijnen en ontwikkelingen. En die kennis komt nu eerder beschikbaar voor alle leden van het expertiseteam. Mijn werk is er ook interessanter door geworden. Voorheen gaven de kaderhuisarts en ik vooral advies aan de huisartspraktijken, via het dossier. Maar dankzij dit spreekuur kunnen we met de patiënten de behandelopties bespreken en een advies op maat geven. Ik train ook de praktijkondersteuner; soms met de patiënt erbij als deze een complex insulineschema heeft. Samenwerken verbetert de zorg!”

‘Goed idee dat Expertiseteam’

“In mijn vorige woonplaats – ik ben diabeet sinds 1995 – kwam ik een keer per jaar bij mijn huisarts voor een bloedscreening. Aanvullend sprak ik de diabetesverpleegkundige zo’n 2 tot 3 keer per jaar. Dat was voldoende, want ik ben een ‘makkelijke diabeet’, heb weinig problemen. Eigenlijk heb ik geen internist nodig, maar toch vind ik dat expertiseteam een goed idee. Ik bezoek de diabetesverpleegkundige uit het expertiseteam, gewoon in de huisartsenpraktijk. Makkelijk, want dichtbij. Het is geruststellend dat de internist mijn dossier kent en meedenkt over mijn behandeling.”
Louis Buskens (63), patiënt Etten

Elke dag krijgen 166 mensen de diagnose diabetes

Per jaar horen 60.500 Nederlanders dat ze diabetes hebben. Dat zijn 1.163 mensen per week, 166 per dag. Van de mensen met diabetes hebben 9 op de 10 diabetes type 2, waar erfelijke aanleg, voeding en leefstijl een rol spelen. Het aantal mensen met dit type diabetes neemt elk jaar toe.

Diabetes Mellitus (suikerziekte) is een chronische stofwisselingsziekte, waardoor het lichaam de hoeveelheid glucose (suiker) niet op peil kan houden. De oorzaak is een tekort aan insuline of een verminderde werking van de insuline. Vaak hebben mensen niet door dat ze Diabetes Mellitus hebben. Want niet iedereen heeft duidelijke klachten die horen bij de ziekte: dorst, vaak plassen, moeheid, afvallen, wazig zien, wondjes die slecht genezen, verminderde nierfunctie en beschadigde zenuwen.

Bron