Expertiseteam longzorg

Op initiatief vanuit HZOIJ is sinds oktober 2023, naast het al langer draaiende expertiseteam diabeteszorg, nu ook een expertiseteam longzorg van start gegaan. Doel is het ontlasten van de huisarts door het geven van een goed behandeladvies en zo onnodige doorverwijzing naar de longarts te voorkomen binnen deze complexe tak van (long)zorg.

Het expertiseteam longzorg houdt twee keer per maand spreekuur op het kantoor van de huisartsenpost, die naast het Slingeland Ziekenhuis is gelegen. Dit spreekuur is bedoeld voor patiënten met astma of COPD, voor patiënten waarbij de diagnose astma of COPD nog niet duidelijk is.

Het consult bestaat uit een gesprek, inhalatieinstructie en longfunctietest. Het expertiseteam kan de patiënt ook fysiek beoordelen. Na het consult ontvangt de huisarts een advies via VIPLive. 

Resultaten

  • In de periode oktober 2023 tot april 2024 zijn 24 patiënten door 14 verschillende huisartsen verwezen naar het expertiseteam longzorg. Van de 24 patiënten waren er 14 al bekend als ketenzorg patiënt.
  • In 80% van de gevallen kon de huisarts zelf verder met het advies van het expertiseteam. Een verwijzing naar de longarts was niet nodig, met als bijkomend voordeel dat de patiënt zijn eigen risico niet aan hoeft te spreken. Een win-win situatie ten top!
  • In 54% van de gevallen zouden deze patiënten, zonder tussenkomst van het expertiseteam, rechtstreeks doorgestuurd zijn naar de ‘one-stop’ poli van de longartsen.
  • In 8% van de gevallen is de patiënt na consult bij het expertiseteam verwezen naar de longartsen.

Vragen gaan meestal over diagnostiek

Inhoudelijk gaan de meeste vragen over het stellen van een goede diagnose. De meeste praktijkondersteuners weten verpleegkundig consulent Wilma Buesink goed te vinden voor advies. Dat zijn zowel startende als zeer ervaren praktijkondersteuners. Veel casussen binnen het expertiseteam longzorg zijn prima digitaal in behandeling te nemen, en is het niet nodig de patiënt naar het spreekuur van het expertiseteam te laten komen voor een (herhaling van een goede) longfunctietest en rapportage. Samenvattend betreft het merendeel van de vragen de diagnose, het uitdiepen van de anamnese en het bepalen van passende medicatie en/of het opstellen van een behandelplan.

 

Waardering voor kaderhuisarts en verpleegkundig consulent

Het expertiseteam longzorg bestaat uit kaderhuisarts Lidewij Boekhuizen en verpleegkundig consulent Wilma Buesink. De longartsen van het Slingeland Ziekenhuis zijn zeer laagdrempelig benaderbaar voor overleg. Dit gebeurt veelal telefonisch, maar dankzij de fysieke korte route vanuit de huisartsenpost naar de polikliniek longziekten komt het ook voor dat zij elkaar fysiek opzoeken om een casus te bespreken.

Onze kaderhuisarts en verpleegkundig consulent vormen samen een goed en prettig werkend team dat elkaar, naar eigen zeggen, goed aanvult. Ze hebben wekelijks werkoverleg waarbij, zodra een patiënt fysiek op consult is geweest bij Wilma voor een longfunctietest, zij het door Wilma opgestelde rapport samen bespreken. Is de patiënt niet fysiek op consult geweest, dan wordt het advies via ons keteninformatiesysteem VIPlive teruggekoppeld naar de praktijk. In hun contacten met de huisartspraktijken ontvangen zij enkel positieve reacties. Lidewij en Wilma zijn er dan ook van overtuigd dat zij op deze wijze hun kennis en ervaring goed wederzijds kunnen overdragen en dat dit wordt gewaardeerd zowel vanuit de praktijken als vanuit de longafdeling van het ziekenhuis.

Vervolg

De opgedane ervaringen met het expertiseteam longzorg worden na de zomer van 2024 geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomst krijgt het expertiseteam een vervolg.