Veelgestelde vragen

Hier vindt u een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag hier niet bij? Stuur dan een e-mail naar info@hzoij.nl. Wij proberen u binnen 5 werkdagen een reactie te geven.

Heeft u een medische vraag? Neem contact op met uw eigen huisarts.

Wanneer is de huisartsenpost geopend?

De huisartsenpost is geopend vanaf 17.00 uur ’s middags tot de volgende ochtend 8.00 uur, in het weekend en op feestdagen ook overdag.

Kan ik zonder afspraak bij de huisartsenpost binnenlopen?

Nee, dat kan niet. Het is belangrijk dat u eerst belt. De triagist aan de telefoon geeft u advies. Of zij maakt voor u een afspraak bij de huisarts op de huisartsenpost. De huisarts kan ook bij u thuis komen als dit om medische redenen noodzakelijk is.

Hoe snel kan de huisarts bij mij thuis zijn?

Als de situatie levensbedreigend is wordt alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk bij u te zijn, of wordt de ambulance gestuurd. Bij niet-levensbedreigende situaties werkt de huisarts de lijst visites af op basis van urgentie.

Wanneer moet ik bij de huisartsenpost zijn en wanneer bij de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis?

U dient eerst contact op te nemen met de huisartsenpost als u met spoed hulp nodig heeft. Zo nodig verwijzen zij u door naar het ziekenhuis. In acute levensbedreigende situaties belt u direct 112.

Mag ik ook bellen als ik geen tijd heb gehad om naar mijn eigen huisarts te gaan?

Nee, de huisartsenpost is er voor spoedzaken. Als u ’s avonds of in het weekend belt met vragen die niet spoedeisend zijn, brengt dat voor mensen die wel met spoed geholpen moeten worden, onnodig risico’s met zich mee. U wordt dan ook terugverwezen naar uw eigen huisarts.

Mag de triagist die ik aan de telefoon krijg, mij medisch advies geven?

Ja, de triagist aan de telefoon is speciaal opgeleid om op adequate wijze de hulpvraag kan verhelderen en advies te geven. Daarbij maakt zij gebruik van het Nederlandse Triage Systeem. Indien nodig overlegt de triagist met de huisarts of kan zij u met de huisarts doorverbinden. Alle medische adviezen van de triagist worden door een dienstdoende huisarts achteraf gefiatteerd.

Wie bepaalt hoe hoog de rekening is van de huisartsenpost?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks de tarieven vast voor alle huisartsenposten in Nederland. De bedragen zijn hoger dan die van uw eigen huisarts omdat het om spoedhulp buiten normale kantooruren gaat. Klik hier voor de actuele tarieven.

Moet ik ook voor een telefonisch advies betalen?

Ja ook voor medisch advies van de triagist betaalt u dit bedrag. Deze rekening wordt door ons automatisch ingediend bij uw zorgverzekeraar. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage of eigen risico. Klik hier voor de tarieven

Worden mijn medische gegevens vastgelegd?

Ja, wij zijn verplicht om informatie over uw contact met de huisartsenpost vast te leggen in een elektronisch dossier. Wij sturen uw eigen huisarts de volgende werkdag een elektronisch verslag van wat er is gebeurd. In dat verslag staat wat uw gezondheidsklachten zijn en welke behandeling is voorgeschreven. Uw huisarts verwerkt die gegevens in uw dossier. Zo is uw huisarts goed op de hoogte en is uw dossier actueel.

Kan de huisartsenpost in mijn dossier kijken?

De huisartsenpost kan in een deel van uw medisch dossier kijken, mits u daarvoor toestemming hebt gegeven. Het gaat om een actueel medicatie overzicht, eventuele allergieën en de laatste consulten bij uw eigen huisarts. 

Wanneer sprake is van een bijzondere situatie bij een patiënt en de huisarts verwacht dat de patiënt een beroep zal doen op de huisartsenpost, dan geeft de eigen huisarts relevante medische gegevens aan de huisartsenpost door.

Waarom moet ik voor het parkeren betalen?

Het Slingeland Ziekenhuis heeft de parkeerplaats verhuurd aan Interparking Nederland. 
Dit betekent dat de huisartsenpost hierover geen zeggenschap heeft en dat alle bezoekers/patiënten parkeergeld moeten betalen.

Waarom duurt het soms lang voordat ik iemand aan de lijn heb?

Vooral op zaterdag en zondag kan het erg druk zijn. Soms zijn alle triagisten tegelijk in gesprek. U wordt dan ‘in de wacht’ gezet. Door uw gesprek met de huisartsenpost voor te bereiden, helpt u mee de wachttijden kort te houden. Zo kunt u vooraf een koortsmeting verrichten, BSN nummer en geboortedatum van de patiënt noteren en de gebruikte medicatie verzamelen. Ook als u voor iemand anders belt.

Ik was later aan de beurt dan mij was verteld. Hoe kan dat?

Als u naar het spreekuur moet komen, dan maakt de triagist hiervoor een afspraak. Het kan echter voorkomen dat u toch enige tijd moet wachten. Dit heeft diverse oorzaken:
– er zijn patiënten binnengekomen met een levensbedreigende situatie, die gelijk behandeld moeten worden
– er zijn patiënten binnengekomen met veel pijn, die met voorrang geholpen moeten worden
– van tevoren is niet altijd duidelijk hoeveel tijd de huisarts voor een patiënt nodig heeft. Het hechten van een ingewikkelde wond bijvoorbeeld neemt meer tijd in beslag.

Waarom neemt de huisartsenpost telefoongesprekken op?

Wij nemen alle telefoongesprekken op. Dit doen wij om de kwaliteit van de hulpverlening te bewaken. Ook gebruiken we de opnames om te controleren wat er precies gebeurd is als er klachten of misverstanden zijn. Deze opnames worden minimaal 2 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Alleen in het geval van een klachtenprocedure kan een gesprek langer worden bewaard. Er gelden strikte regels voor het opnemen van telefoongesprekken, waar wij ons aan houden.

Krijgt mijn eigen huisarts bericht als ik op de huisartsenpost ben geweest?

Ja, voor ’s ochtends 8.00 uur ontvangt uw eigen huisarts bericht indien u op de huisartsenpost bent geweest. De gegevens worden toegevoegd aan uw dossier.

Kan ik bellen als ik een herhaalrecept nodig heb?

Herhaalrecepten schrijven wij alleen uit voor zeer noodzakelijke medicijnen en alleen voor een korte periode. U krijgt nooit meer medicijnen op een recept dan u nodig heeft tot het eerstvolgende spreekuur van uw huisarts.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?

Als u niet tevreden bent over uw behandeling door de huisartsenpost kunt u hier een klacht indienen. 

Huisartsenpost Oude IJssel Voor Spoed Logo

Huisartsenpost Oude IJssel B.V. is
onderdeel van Huisartsenzorg Oude IJssel B.V.

Bezoekadres

Kruisbergseweg 27
7009 BL Doetinchem
0314 329 888

Volg ons ook via