Gecombineerde Leefstijl Interventie

Op 1 januari 2019 is de GLI ( Gecombineerde Leefstijl Interventie ) opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.  Wat is een Gecombineerde leefstijlinterventie? De GLI richt zich op het verkrijgen en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek).
In de regio Oude IJssel bieden we Slimmer aan. Eén van de drie bewezen effectieve interventies binnen de GLI. Het Slimmer programma is herschreven en goedgekeurd als GLI interventie voor twee jaar.

De afgelopen maanden hebben de zorgverzekeraar en de GGD gesprekken gevoerd over de rol van de huisartsenregio’s met betrekking tot de inkoop en de coördinatie van de GLI. Huisartsenzorg Oude IJssel speelt in de coördinatie wel een rol maar gaat niet de contractering van de zorgaanbieders op zich nemen. Contractering over de behandeling van de GLI gaat rechtstreeks met de GLI aanbieder en de verzekeraar. Dat gebeurt ook bij andere behandelingen waarvoor de huisarts verwijst.

De GLI is een belangrijke nieuwe behandeling voor  vermindering  van het risico op chronische ziekten. Wij vinden het daarom belangrijk dat de huisarts de GLI aanbieders goed weet te vinden en gemakkelijk kan verwijzen. Vandaar dat Huisartsenzorg Oude IJssel  wel de rol opgepakt heeft om in de regio de verwijzing en de netwerken van GLI aanbieders te faciliteren en te coördineren.

We verwachten we dat de eerste verwijzingen in april 2019 operationeel zijn. Een belangrijk onderdeel in het programma zijn de groepslessen met minimaal  zeven deelnemers.

Gecombineerde Leefstijl Interventie

Wat is een Gecombineerde leefstijlinterventie?

De gecombineerde leefstijlinterventie richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek).