De (eigen) huisarts hoeft hier niet bij betrokken te worden

Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over een patiënt en over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Het is de richtlijn van het KNMG dat een behandelend arts geen geneeskundige verklaring mag afgeven over eigen patiënten.

Geneeskundige verklaringen beoordelen of iemand in staat is om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen. Maar ook: is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Voor dit soort verklaringen moet dus niet de assistentie van de eigen huisarts bevraagd worden, maar van een onafhankelijke arts. Vraag aan de instantie die om de verklaring vraagt waar je deze verklaring het beste kunt krijgen.