In september heeft Achterhoek Spreekt inwoners bevraagd over gezondheid en bewegen. De Stuurgroep Monitoring en Achterhoek in Beweging heeft de vragen opgesteld.
Bekijk de resultaten

De sociale relaties in de Achterhoek zijn zeer sterk. Mensen hebben goed contact met elkaar en hebben mensen die hen steunen. Ook heeft men het gevoel erbij te horen en is men zich goed bewust van de eigen mogelijkheden. Het grote merendeel van de mensen voelt zich gezond en fit en geeft aan zich makkelijk te kunnen bewegen. Inwoners boven de 74 voelen zich wat minder vaak lichamelijk gezond. Ook de ervaren mentale gezondheid is voor het merendeel van de inwoners in orde. In totaal hebben 3.136 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. Dit geeft een betrouwbaar beeld.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De enquête heeft relevante inzichten opgeleverd over de ervaren gezondheid van mensen en het sport- en beweeggedrag. De komende periode gaan we verder kijken naar verschillen in de ervaren gezondheid gerelateerd aan het sport- en beweeggedrag en andere achtergrondkenmerken.
Lees verder