Hart- en vaatziekten

Hart- en/of vaatziekten zijn vernauwing van de slagaderen (slagaderverkalking). Deze vernauwingen, ook wel plaques genoemd, worden veroorzaakt door vetten en ontstekingscellen in de wand van bloedvaten. Later wordt er vaak ook kalk in afgezet. Daar komt de naam slagaderverkalking vandaan. Deze vernauwing kunnen hart -en vaatziekten veroorzaken: zoals angina pectoris (pijn op de borst), een hartinfarct, een beroerte of andere vaatproblemen. Het risico op hart- vaatziekten neemt toe met de leeftijd en is voor mannen groter dan voor vrouwen. Ook kunt u erfelijk aanleg hebben voor het krijgen van hart – en vaatziekten. Deze factoren kunt u niet beïnvloeden. Er zijn ook risicofactoren, zoals roken, te hoge bloeddruk of een te hoog cholesterol die wel te beïnvloeden zijn. U kunt dus zelf iets doen om de kans op hart- en/of vaatziekten te verminderen.

Hoe ontstaan hart- en vaatziekten?

Het begint met kleine beschadigingen aan de binnenkant van de bloedvat. Die ontstaan onder andere door:

  • hoge bloeddruk
  • een verhoogd cholesterolgehalte
  • nicotinedeeltjes (roken)
  • een verhoogd glucosegehalte (diabetes

Door deze beschadiging komen vetten en ontstekingscellen in de wand van de bloedvaten terecht. Er ontstaan zogenaamde plaques die het bloedvat kunnen vernauwen. Een plaque wordt maar zelden zo groot dat hij een slagader helemaal afsluit. Wel bestaat het gevaar dat er een scheurtje ontstaat in de binnenbekleding van het bloedvat waar de plaque zit. Dit scheurtje wordt gerepareerd, waardoor het bloed stolt en het stolsel zich kan hechten op de plaque. Dit bloedstolsel kan in korte tijd de slagader helemaal of gedeeltelijk afsluiten. Soms breekt er een stukje van het bloedstolsel af. Dit wordt met de bloedstroom meegevoerd en kan verderop vastlopen en daar een bloedvat afsluiten. Het weefsel achter de afsluiting krijgt geen zuurstof meer en sterft af. Dan is er sprake van een infarct.

Meer informatie

Keuzehulp Thuisarts.nl

Deze keuzehulp is voor u bedoeld als uw arts of verpleegkundige u verteld heeft dat u misschien een verhoogd risico heeft om een hart- of vaatziekte te krijgen. Deze keuzehulp geeft u advies om uw risico om een hart- of vaatziekte te krijgen kleiner te maken.

De Hartstichting

De Hartstichting wil hart- en vaatziekten eerder opsporen en behandelen. We doen onderzoek en geven voorlichting.

Hart- en vaatgroep

Harteraad is er voor iedereen met hart- en vaataandoeningen. Er zijn veel mensen zoals jij. Er zijn meer dan een miljoen mensen met hart- en vaataandoeningen. Ineens ben je patiënt. Maar je bent vooral wie je bent. Ook al moet je sommige dingen aanpassen in je leven. Net als de mensen die het dichtst bij je staan. Harteraad begrijpt dat en helpt om verder te komen.

Sponsor van Het BeterBoek
Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voorde kinderafdeling en dagbehandeling in het Slingeland te Doetinchem.
Een ziekenhuisopname of dagbehandeling is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij. 
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

Huisartsenzorg Oude IJssel logo
Huisartsenpost - Huisartsenzorg Oude IJssel Spoedeisende klachten

Contactgegevens

Amphionstraat 67
7001 DP Doetinchem
085- 4854000
info@hzoij.nl
(dit mailadres is niet voor medische vragen en/of foto's en wordt niet gelezen tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten)

Volg ons ook via