Huisartsen maken zich samen sterk voor goede zorg binnen de keten GGZ

Karen Rekers, consulent GGZ Dorien Stuart Cohen, kaderhuisarts GGZ

“We kunnen 2018 “A Time For A Change” noemen
Het regioplan GGZ wordt een feit. 34 huisartsenpraktijken gaan meedoen aan het regioplan! Zij vertegenwoordigen circa 110.00 patiënten. Er wordt 335 uur POH-GGZ per week ingezet via het regioplan. Door mee te doen aan het regioplan wordt er gebruik gemaakt van de schaalgrootte van de regio. Dit biedt ons met elkaar de mogelijkheid om de beschikbaarheid van POH-GGZ in de huisartsenpraktijk te vergroten en kwalitatief stappen te zetten in 2019.

  1. Praktijken die meer capaciteit POH-GGZ nodig hebben dan de norm kunnen deze krijgen
  2. Ontzorgen van de huisartsenpraktijken ten aanzien van personele inzet POH-GGZ
  3. Organiseren van scholingen en intervisie voor POH-GGZ, organiseren van preventieve groepsconsulten, inregelen van verwijsmogelijkheden naar basis GGZ en gespecialiseerde GGZ Ontwikkelen van beleid t.a.v. GGZ in de huisartsenpraktijk en organiseren van consultatiemogelijkheden met psychiaters door het binden

Sinds februari 2019 ben ik aangesteld als GGZ consulent, nadat ik jarenlang ervaring heb opgedaan in de GGZ en als POH-GGZ in diverse huisartsenpraktijken. Ik ga me bezig houden met werving en selectie zodat we continuïteit kunnen bieden van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. Ik ga evaluatiegesprekken houden met huisarts en POH-GGZ om een indruk te krijgen wat er leeft en wat de behoeften zijn. Daarop kunnen we dan inspelen. In 2018 hebben we de groepsconsulten die we hebben gedaan geëvalueerd. De resultaten zijn positief en we gaan het aanbod groepsconsulten in 2019 uitbreiden. De groepsconsulten hebben de vorm van een training en zijn bedoeld voor mensen in onze regio. Het gaat bijvoorbeeld om het vergroten van je assertiviteit, omgaan met slaapproblemen of piekeren en grip krijgen op je dip. De trainingen zijn bewezen effectief en werden tot enkele jaren gelden uitgevoerd door GGNet. Nu gaan we het samen doen. Samen met de kaderarts GGZ ga ik een scholingsaanbod voor huisarts en POH-GGZ maken. Ook gaan we aandacht besteden aan het verbeteren van de samenwerking in de GGZ-keten.
Het regioplan GGZ staat voor verbinding. Samen sterk voor een goede zorg binnen de keten GGZ!

Karen Rekers, consulent GGZ
Dorien Stuart Cohen, kaderhuisarts GGZ