Huisartsen samen op weg naar een krachtig collectief

Het Jan van Es instituut ondersteunt organisaties in de eerste lijn bij de transformatie naar een regionaal netwerk. In februari 2018 hebben de huisartsen in de regio Oude IJssel onder leiding van Marc Bruijnzeels van het Jan van Es instituut hun positie in het regionale veld van zorgaanbieders opnieuw bepaald. Dit heeft geleid tot een mooie ambitie en dito strategie.
De betrokkenheid van de huisartsen bij Huisartsenzorg Oude IJssel is hoog en dat koesteren we. De huisartsenzorg is sterk in beweging. Vergrijzing, arbeidsmarkttekorten, overheidsbeleid en technologische ontwikkelingen zetten hiertoe aan. Dit beleidsplan beschrijft de koers die wij willen varen van 2019 tot 2023.