Je ziet het niet, maar buiten kantoortijden is het razend druk in onze zorginstellingen. In de avond-, nacht- en weekenduren (incl. feestdagen) verwerkt de huisartsenpost in Doetinchem 40.000 telefoontjes per jaar. Legt de specialist ouderenzorg 1600 visites, komen 3000 patiënten terecht op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis en verkeren 2500 inwoners in acute psychische nood en nemen contact op met de crisisdienst. Dit zijn cijfers van het westelijk deel van de Achterhoek, een gebied van circa 150.000 inwoners.

Handen ineen geslagen
We moeten de zorg echt anders organiseren en we beginnen bij de spoedzorg, buiten kantoortijden. Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen, soms noodgedwongen, de mensen worden ouder en ontwikkelen daardoor vaak meer dan één ziekte. De vraag naar zorg neemt toe en de vragen worden complexer. Daar tegenover staat dat het aantal mensen dat in de zorg werkt afneemt. Als we niets doen, ontstaan er grote problemen. Dit vooruitzicht heeft ervoor gezorgd dat samenwerkende zorgaanbieders in de regio de handen ineen hebben geslagen.

Wat gaan wij anders doen?
Er komt één toegang voor alle acute zorgvragen met één telefoonnummer. Via dit telefoonnummer word je direct naar de juiste professional geleid, wanneer dringend hulp nodig is. Wanneer de vraag van de inwoner telefonisch beantwoord kan worden door een medewerker, hoeft hij/zij niet te komen. In de toekomst wordt hiervoor een chatbot ingezet. Overigens is het nu al mogelijk om via de app moetiknaardedokter.nl advies te krijgen. Spoedzorg is sowieso alleen beschikbaar voor zaken die echt niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Voor levensbedreigende situaties blijft 112 bestaan. 

Wat vragen we van onze inwoners?
Naast maatregelen aan de kant van de zorgorganisaties gaan we ook meer van de inwoner vragen. We gaan hem/haar helpen om zo goed mogelijk zelf zijn gezondheid te managen en de regie te houden. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleren van een gezonde leefstijl, maar ook door het bieden van zorg op afstand. Het medisch service centrum NAAST in Varsseveld is hierin gespecialiseerd. We gaan volop inzetten op het gebruik van slimme technologie. Het mes snijdt aan twee kanten: de inwoner houdt zelf de regie en de zorgprofessionals kunnen het werk aan en blijven het met plezier doen.

Centrale toegang
Het zal wennen worden voor professionals en voor de inwoners, maar we kunnen niet anders. Door bijvoorbeeld de centrale toegang gezamenlijk te organiseren verwachten we iedere nacht minimaal  twee personen minder te hoeven inzetten en blijft de kwaliteit van zorg gegarandeerd. We verwachten de centrale toegang in 2021 te realiseren. De volgende partijen hebben een intentieverklaring getekend om de plannen uit te voeren:  Azora, GGNet, Huisartsenzorg Oude IJssel, Slingeland Ziekenhuis, Sensire.

Regiovisie acute medische zorg West-Achterhoek