Onze huisartsenpost is eind 2022 door twee auditoren van NHG-praktijkaccreditering bezocht. Het auditteam is onder de indruk van de manier waarop we bezig zijn: “Betrokken, positief en proactief. Er is terecht veel trots op wat er bereikt is.” We hebben enkele opmerkingen meegekregen waar we mee aan de slag gaan. Wij zijn trots op ons team triagisten!
Eind 2023 zal opnieuw door de NPA een externe audit bij de huisartsenpost worden uitgevoerd. Dit gebeurt dan in combinatie met de organisatie van de ketenzorg. Huisartsenzorg Oude IJssel hecht namelijk grote waarde aan samenhang binnen de regio en ziet werken aan kwaliteit en veiligheid als kans om de samenhang tussen huisartspraktijken, de huisartsenpost en de zorggroep te versterken.