Veelgestelde vragen

Hier vindt u een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag hier niet bij? Stuur dan een e-mail naar info@hzoij.nl. Wij proberen u binnen 5 werkdagen een reactie te geven.

Heeft u een medische vraag? Neem contact op met uw eigen huisarts.

Tarieven

De tarieven van de huisartsenspoedposten in Nederland zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tarieven zijn kostendekkend. Huisartsenspoedpost Oude IJssel heeft geen winstoogmerk. Alle contacten waarbij een medische beoordeling heeft plaatsgevonden, worden in rekening gebracht. Als wij de juiste verzekeringsgegevens hebben, dienen we de nota direct in bij uw zorgverzekering. Advies en behandeling door de huisartsenspoedpost wordt door alle zorgverzekeringen in Nederland vergoed en u betaalt geen eigen risico.

De tarieven in 2023:

Triageconsult:             € 35,-
Consult:                        € 192,61
Huisbezoek:                 € 288,92

De tarieven vanaf 1 januari 2024:

Triageconsult:            € 35,-
Consult:                        € 199,49
Huisbezoek:                 € 299,25

Direct afrekenen

Als uw verzekeringsgegevens bij aanmelding niet volledig of correct zijn, vragen wij u de behandeling af te rekenen met uw pinpas. Na betaling krijgt u een nota mee, die u zelf bij uw zorgverzekering kunt indienen.
Advies en behandeling door de huisartsenspoedpost wordt door alle zorgverzekeringen in Nederland vergoed en u betaalt geen eigen risico.

Rekening op huisadres

Als bij facturering blijkt dat uw verzekeringsgegevens niet volledig bekend zijn of niet correct zijn, ontvangt u een nota op uw huisadres. Deze nota kunt u indienen bij uw zorgverzekering. 

Vragen?

Voor vragen over uw nota of factuur kunt u op werkdagen contact opnemen met de financiële administratie van Huisartsenzorg Oude IJssel, telefoonnummer 085-4854079 of per mail via administratie@hzoij.nl.

Heeft u vragen over de kosten op uw zorgkostenoverzicht van uw zorgverzekeraar? Klik hier voor de toelichting.

Eigen risico

U betaalt geen eigen risico over de adviezen, behandelingen, consulten en visites van de huisartsenspoedpost. Medicijnen en bijvoorbeeld bloedonderzoek die de huisarts voorschrijft, vallen wel onder het eigen risico. Het eigen risico wordt landelijk vastgesteld en bedraagt 385 euro per jaar voor volwassenen (18 jaar en ouder).

Wanneer is de huisartsenspoedpost geopend?

De huisartsenspoedpost is geopend vanaf 17.00 uur ’s middags tot de volgende ochtend 8.00 uur, in het weekend en op feestdagen ook overdag.

Kan ik zonder afspraak bij de huisartsenspoedpost binnenlopen?

Nee, dat kan niet. Het is belangrijk dat u eerst belt. De triagist aan de telefoon geeft u advies. Of zij maakt voor u een afspraak bij de huisarts op de huisartsenspoedpost. De huisarts kan ook bij u thuis komen als dit om medische redenen noodzakelijk is.

Hoe snel kan de huisarts bij mij thuis zijn?

Als de situatie levensbedreigend is wordt alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk bij u te zijn, of wordt de ambulance gestuurd. Bij niet-levensbedreigende situaties werkt de huisarts de lijst visites af op basis van urgentie.

Wanneer moet ik bij de huisartsenspoedpost zijn en wanneer bij de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis?

De huisartsenspoedpost is er voor spoedeisende klachten waarvan het niet verantwoord is dat dit wordt uitgesteld tot de volgende werkdag. U moet altijd eerst bellen. De huisartsenspoedpost kan telefonisch besluiten dat uw klacht beter behandeld kan worden op de spoedeisende hulp, zij zullen u dan aanmelden van bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Zorg op de huisartsenspoedpost gaat niet van uw eigen risico en wordt dus volledig betaald door uw zorgverzekeraar en u betaalt geen eigen bijdrage. Zorg die geleverd wordt op de Spoedeisende Hulp gaat van uw eigen risico bij de zorgverzekeraar. Als u deze nog niet heeft opgebruikt dit kalenderjaar ontvangt u hiervan achteraf een rekening van uw zorgverzekeraar.

Wie bepaalt hoe hoog de rekening is van de huisartsenspoedpost?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks de tarieven vast voor alle huisartsenspoedposten in Nederland. De bedragen zijn hoger dan die van uw eigen huisarts omdat het om spoedhulp buiten normale kantooruren gaat.

Mag ik ook bellen als ik geen tijd heb gehad om naar mijn eigen huisarts te gaan?

Nee, de huisartsenspoedpost is er voor spoedzaken. Als u ’s avonds of in het weekend belt met vragen die niet spoedeisend zijn, brengt dat voor mensen die wel met spoed geholpen moeten worden, onnodig risico’s met zich mee. U wordt dan ook terugverwezen naar uw eigen huisarts.

Moet ik ook voor een telefonisch advies betalen?

Ja ook voor medisch advies van de triagist betaalt u dit bedrag. Deze rekening wordt door ons automatisch ingediend bij uw zorgverzekeraar. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage of eigen risico.

Mag de triagist die ik aan de telefoon krijg, mij medisch advies geven?

Ja, de triagist aan de telefoon is speciaal opgeleid om op adequate wijze de hulpvraag kan verhelderen en advies te geven. Daarbij maakt zij gebruik van het Nederlandse Triage Systeem. Indien nodig overlegt de triagist met de huisarts of kan zij u met de huisarts doorverbinden. Alle medische adviezen van de triagist worden door een dienstdoende huisarts achteraf gefiatteerd.

Worden mijn medische gegevens vastgelegd?

Ja, wij zijn verplicht om informatie over uw contact met de huisartsenspoedpost vast te leggen in een elektronisch dossier. Wij sturen uw eigen huisarts de volgende werkdag een elektronisch verslag van wat er is gebeurd. In dat verslag staat wat uw gezondheidsklachten zijn en welke behandeling is voorgeschreven. Uw huisarts verwerkt die gegevens in uw dossier. Zo is uw huisarts goed op de hoogte en is uw dossier actueel.

Als uw huisarts in een andere regio werkzaam is als huisarts kunnen wij uw huisarts helaas geen digitaal bericht sturen.

Kan de huisartsenspoedpost in mijn dossier kijken?

De huisartsenspoedpost kan in een deel van uw medisch dossier kijken, mits u daarvoor toestemming hebt gegeven. Het gaat om een actueel medicatie overzicht, eventuele allergieën en de laatste consulten bij uw eigen huisarts.

Wanneer sprake is van een bijzondere situatie bij een patiënt en de huisarts verwacht dat de patiënt een beroep zal doen op de huisartsenspoedpost, dan geeft de eigen huisarts relevante medische gegevens aan de huisartsenspoedpost door.

Waarom moet ik voor het parkeren betalen?

Het Slingeland Ziekenhuis heeft de parkeerplaats verhuurd aan Interparking Nederland. 
Dit betekent dat de huisartsenspoedpost hierover geen zeggenschap heeft en dat alle bezoekers/patiënten parkeergeld moeten betalen.

Waarom duurt het soms lang voordat ik iemand aan de lijn heb?

Vooral op zaterdag en zondag kan het erg druk zijn. Soms zijn alle triagisten tegelijk in gesprek. U wordt dan ‘in de wacht’ gezet. Door uw gesprek met de huisartsenspoedpost voor te bereiden, helpt u mee de wachttijden kort te houden. Zo kunt u vooraf een koortsmeting verrichten, BSN nummer en geboortedatum van de patiënt noteren en de gebruikte medicatie verzamelen. Ook als u voor iemand anders belt.

De triagist wil zo mogelijk altijd de patiënt zelf aan de lijn hebben om een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken van de mate van spoedeisendheid. Zorg dus dat u altijd bij de patiënt bent als u belt. Als u twijfelt of u een dokter nodig heeft kunt ook eerst de zelftriage invullen op de site van de huisartsenspoedpost, dit duurt ongeveer 1 minuut. Mocht telefonisch contact met de huisartsenspoedpost nodig zijn, dan wordt u daarna meteen doorverbonden met de huisartsenspoedpost.

Ik was later aan de beurt dan mij was verteld. Hoe kan dat?

Als u naar het spreekuur moet komen, dan maakt de triagist hiervoor een afspraak. Het kan echter voorkomen dat u toch enige tijd moet wachten. Dit heeft diverse oorzaken:
– er zijn patiënten binnengekomen met een levensbedreigende situatie, die gelijk behandeld moeten worden
– er zijn patiënten binnengekomen met veel pijn, die met voorrang geholpen moeten worden
– van tevoren is niet altijd duidelijk hoeveel tijd de huisarts voor een patiënt nodig heeft. Het hechten van een ingewikkelde wond bijvoorbeeld neemt meer tijd in beslag.

Waarom neemt de huisartsenspoedpost telefoongesprekken op?

Wij nemen alle telefoongesprekken op. Dit doen wij om de kwaliteit van de hulpverlening te bewaken. Ook gebruiken we de opnames om te controleren wat er precies gebeurd is als er klachten of misverstanden zijn. Deze opnames worden minimaal 2 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Alleen in het geval van een klachtenprocedure kan een gesprek langer worden bewaard. Er gelden strikte regels voor het opnemen van telefoongesprekken, waar wij ons aan houden.

Krijgt mijn eigen huisarts bericht als ik op de huisartsenspoedpost ben geweest?

Ja, voor ’s ochtends 8.00 uur ontvangt uw eigen huisarts bericht indien u op de huisartsenspoedpost bent geweest. De gegevens worden toegevoegd aan uw dossier.
Als uw huisarts in een andere regio werkzaam is als huisarts kunnen wij uw huisarts helaas geen digitaal bericht sturen.

Kan ik bellen als ik een herhaalrecept nodig heb?

Herhaalrecepten schrijven wij alleen uit voor zeer noodzakelijke medicijnen en voor maximaal 4 dagen. U krijgt nooit meer medicijnen op een recept dan u nodig heeft tot het eerstvolgende spreekuur van uw huisarts. Voor het aanvragen van een SPOED herhaalrecept klik hier>>>

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?

Als u niet tevreden bent over uw behandeling door de huisartsenspoedpost kunt u hier een klacht indienen.

Huisartsenpost Oude IJssel Voor Spoed Logo

Huisartsenspoedpost Oude IJssel B.V. is onderdeel van
Huisartsenzorg Oude IJssel B.V.

Bezoekadres

Kruisbergseweg 27
7009 BL Doetinchem
085 485 3444

Volg ons ook via
Huisartsenpost - Huisartsenzorg Oude IJssel Certificering NEN EN 15224 Eisen gebaseerd op EN-ISO 9001
Huisartsenpost - Huisartsenzorg Oude IJssel Certificering NEN EN 15224 Eisen gebaseerd op EN-ISO 9001