Huisartsenvereniging Oude IJssel

De Huisartsenvereniging Oude IJssel zorg voor verbinding en behartigt de belangen van haar leden; de praktijkhoudende huisartsen en waarnemend huisartsen in de regio. Leden ontmoeten elkaar 5x per jaar tijdens een Algemene Ledenvergadering met een afsluitende borrel voor meer informeel contact. De huisartsenvereniging is de enige aandeelhouder van Huisartsenzorg Oude IJssel B.V. De aandeelhouder heeft een aantal ondersteunende taken belegd bij Huisartsenzorg Oude IJssel. Het betreft de organisatie en coördinatie van:

  • spoedzorg in ANW-uren
  • regionale bij- en nascholingen
  • ketenzorg voor chronische ziekten; diabetes type 2, longzorg, hart- en vaatzorg
  • psychische hulpverlening in de huisartsenpraktijk
  • netwerkzorg aan kwetsbare ouderen
  • organisatie van de palliatieve zorg
  • huisartsen rampen opvang plan

Het bestuur van de Huisartsenvereniging vertegenwoordigt de vereniging. De leden van het bestuur van de huisartsenvereniging worden gekozen door de algemene ledenvergadering. Ze worden benoemd voor drie jaar en zijn eenmaal herkiesbaar.

Het huidige bestuur bestaat uit:
– Ingrid Hondorp, algemeen bestuurslid, a.i. penningmeester
– Sabine Janssen, secretaris
– Christine van der Pol, voorzitter

 Er is momenteel een vacature voor een (waarnemend) huisarts.

v.l.n.r. Christine van der Pol, Joran Holtman, Sabine Janssen, Ingrid Hondorp en Lionne Bergers

De secretariële ondersteuning van de huisartsenvereniging wordt verzorgd door Lionne Bergers. De bestuursleden zijn te bereiken via de mail van Lionne of op telefoonnummer 085 – 485 4000

Heb je interesse om (waarnemend) huisarts te worden in de regio Oude IJssel (Doetinchem e.o.)?