Huisartsenvereniging Oude IJssel

De Huisartsenvereniging Oude IJssel behartigt de belangen van haar leden. Dit zijn de praktijkhoudende huisartsen in de regio en de waarnemend huisartsen. Waarnemend huisartsen zijn tegen gereduceerd tarief lid, hebben geen stemrecht maar profiteren wel van de voordelen die het lidmaatschap biedt.

Het bestuur van de Huisartsenvereniging vertegenwoordigt de vereniging, die de enige aandeelhouder is van Huisartsenzorg Oude IJssel B.V. De aandeelhouder heeft een aantal ondersteunende taken belegd bij Huisartsenzorg Oude IJssel. Het betreft de organisatie en coördinatie van:

  • spoedzorg in ANW-uren
  • regionale bij- en nascholingen
  • ketenzorg voor chronische ziekten; diabetes type 2, longzorg, hart- en vaatzorg
  • psychische hulpverlening in de huisartsenpraktijk
  • netwerkzorg aan kwetsbare ouderen
  • organisatie van de palliatieve zorg
  • huisartsen rampen opvang plan

De leden van het bestuur van de huisartsenvereniging worden gekozen door de algemene ledenvergadering. Ze worden benoemd voor drie jaar en zijn eenmaal herkiesbaar.

v.l.n.r. Christine van der Pol, Joran Holtman, Sabine Janssen, Ingrid Hondorp en Lionne Bergers

De secretariële ondersteuning van de huisartsenvereniging wordt verzorgd door Lionne Bergers. De bestuursleden zijn te bereiken via de mail van Lionne of op telefoonnummer 085 – 485 4000

Heb je interesse om (waarnemend) huisarts te worden in de regio Oude IJssel (Doetinchem e.o.)?