Huisartsenzorg Oude IJssel kiest voor NPA

Op 29 maart 2021 is door de raad van bestuur de handtekening gezet onder het contract met NHG Praktijk Accreditering b.v. (NPA) voor de kwaliteitstoetsing van de huisartsenpost én de organisatie voor ketenzorg. Zo hebben we als huisartsenorganisatie één herkenbaar kwaliteitskeurmerk voor de hele regio Oude IJssel, én een landelijke primeur te pakken.

Tweederde van de praktijken in onze regio wordt al door NPA, hét kwaliteitsinstituut binnen de huisartsenzorg, gecertificeerd. Een logische stap dus om de certificering van Huisartsenzorg Oude IJssel voor spoedzorg, chronische zorg, ouderenzorg en ggz daarop aan te laten aansluiten. De overstap naar NPA biedt ook nieuwe kansen om praktijken te ontzorgen bij de eigen accreditatie. Een voorbeeld in dit verband is de pilot Ketenzorg Optima Forma waarbij ook ervaringen van patiënten worden verzameld. De resultaten van dit onderzoek kunnen dus zowel voor de ketenzorg als voor de eigen praktijk worden gebruikt. Twee vliegen in één klap dus.

Landelijke primeur
Wij zijn niet de eerste regio die de huisartsenpost en de ketenzorg door NPA laat certificeren, maar we zijn wél de eerste die dat in een gecombineerde audit gaat doen. Zo kunnen we ons bij de audit als één organisatie laten zien. De huisartsenpost volgt de nieuwe versie 3.0 die nu ook door de praktijken wordt gebruikt.

Certificering in/van de regio
Het komende jaar gaan we kijken hoe we de samenwerking en samenhang qua certificering nog meer kunnen benutten. NPA staat open voor regiocertificering en laat ons graag meedenken.