Overal in het land zijn zorg- en welzijnsaanbieders momenteel al druk bezig met het creëren van zorg- en welzijnsnetwerken om samenwerkingsstructuur vorm te geven. Het creëren van zorg- en welzijnsnetwerken is echter pas de eerste stap. Om de schaarse (zorg)professionals in de gehele keten in de toekomst efficiënt in te zetten, is een ingrijpende wijziging in de manier van samenwerken.

 

Lees hier het hele document