Jaaroverzicht 2018

Ambitie

In de regio Oude IJssel anticiperen de huisartsen op ontwikkelingen in de zorg door intensief samen te werken en zo een sterke huisartsenregio te vormen. De huisartsenzorg is sterk in beweging. Vergrijzing, arbeidsmarkttekorten, overheidsbeleid en technologische ontwikkelingen zetten hiertoe aan.

Het persoonlijk contact tussen huisarts en patiënt staat centraal. Daar ligt onze kracht.
Inwoners in de regio 146.015

inwoners
in de regio

Praktijkhoudend huisartsen

praktijkhoudend
huisartsen

Huisartsenpraktijken

huisartsen-
praktijken

Waarnemend huisartsen

waarnemend
huisartsen

Kantoormedewerkers (22 fte)

kantoormedewerkers
(22 fte)

Onze activiteiten

Wat heeft HZOIJ gedaan in 2018? U leest het hieronder. Onze activiteiten zijn gerubriceerd aan de hand van drie strategische pijlers.

Ruimte bieden aan huisartsen

Ruimte bieden aan huisartsen –
fysiek, mentaal, financieel en in tijd – waardoor zij in staat blijven hun veelzijdige rol in het zorglandschap
te vervullen.

Voorbereiden op de toekomst

Voorbereiden op de toekomst, in samenwerking met de patiënt en professionals in de buurt om op die manier de unieke positie van de huisartsenpraktijken te behouden.

Versterken van het collectief

Versterken van de kracht van het collectief, zodat we een sterke en betrouwbare regionale partij zijn, waarmee anderen graag samenwerken. Huisartsenzorg Oude IJssel; voor elkaar!

Het beleidsplan beschrijft de koers die wij willen varen van 2019 tot 2023. 

Onze kwaliteit

Lloyd's Register logo

Wij zijn wederom gecertificeerd voor het verlenen van spoedeisende huisartsenzorg buiten kantoortijden. Ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan ISO 9001 en NEN 15224.

Registratie als Instelling voor Kort Beroeps Onderwijs is vanaf 08-07-2018 opnieuw vier jaar geldig voor de Zorgacademie.

Registratie als Instelling voor Kort Beroeps Onderwijs is vanaf 08-07-2018 opnieuw vier jaar geldig voor de Zorgacademie.

Onze kerncijfers

 Zorgacademie

In 2018 zijn 18 scholingen georganiseerd waarvan 12 bij- en nascholingen voor netwerk en ketenzorg en 6 scholingen deskundigheidsbevordering. Aan deze 6 scholingen hebben 434 medewerkers deelgenomen: 74 praktijkondersteuners verdeeld over 2 POH-scholingen, 239 doktersassistenten en triagisten verdeeld over 2 scholingen en hiervan waren 46 deelnemers triagist en 101 huisartsen verdeeld over 3 scholingen.

 

Aantal bezoekers HAP 2018

 

Aantal bezoekers HAP 2018

41.773

Ziekteverzuim 2018

 

5,13%

Huisartsenpost Oude IJssel

0,67%

Huisartsenzorg Oude IJssel

5,70%

CBS: Landelijk gemiddelde
sector zorg en welzijn

Het aantal huisartsen die deelnemen aan de zorgprogramma’s

 

Het aantal huisartsen die deelnemen aan de zorgprogramma's
Google Analytics logo

Bezoekers HAP website 2018

Peildatum van aug t/m dec 2018.

gebruikers

In de tweede helft van 2018 is de website van huisartsenpost-oudeijssel.nl door 3718 gebruikers bezocht. Waarvan 57,3% van de gebruikers de smartphone heeft gebruikt, 30,2% de desktop en 12,6% de tablet.

Bezoekers BV Zorg website 2018

Peildatum van aug t/m dec 2018.

gebruikers

In de tweede helft van 2018 is de website van huisartsenpost-oudeijssel.nl door 1344 gebruikers bezocht. Waarvan 24,8% van de gebruikers de smartphone heeft gebruikt, 66,8% de desktop en 8,5% de tablet.