Jaaroverzicht 2019

Ambitie

In de regio Oude IJssel anticiperen de huisartsen op ontwikkelingen in de zorg door intensief samen te werken en zo een sterke huisartsenregio te vormen. Als ondersteunende organisatie is het onze missie om dit te stimuleren en faciliteren.

Het persoonlijk contact tussen huisarts en patiënt staat centraal. Daar ligt onze kracht.
Inwoners in de regio 146.015

inwoners
in de regio

Praktijkhoudend huisartsen

praktijkhoudend
huisartsen

Huisartsenpraktijken

huisartsen-
praktijken

Waarnemend huisartsen

waarnemend
huisartsen

POH-GGZ

poh-ggz

triagisten

triagisten

baliemedewerkers

baliemedewerkers

Kantoormedewerkers (22 fte)

kantoormedewerkers

Onze activiteiten

Wat heeft HZOIJ gedaan in 2019? U leest het hieronder. Onze activiteiten zijn gerubriceerd aan de hand van drie strategische pijlers.

Ruimte bieden aan huisartsen

Ruimte bieden aan huisartsen –
fysiek, mentaal, financieel en in tijd – waardoor zij in staat blijven hun veelzijdige rol in het zorglandschap
te vervullen.

Voorbereiden op de toekomst

Voorbereiden op de toekomst, in samenwerking met de patiënt en professionals in de buurt om op die manier de unieke positie van de huisartsenpraktijken te behouden.

Versterken van het collectief

Versterken van de kracht van het collectief, zodat we een sterke en betrouwbare regionale partij zijn, waarmee anderen graag samenwerken. Huisartsenzorg Oude IJssel; voor elkaar!

Het beleidsplan beschrijft de koers die wij willen varen van 2019 tot 2023. 

Onze kwaliteit

Lloyd's Register logo

Wij zijn wederom gecertificeerd voor het verlenen van spoedeisende huisartsenzorg buiten kantoortijden. Ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan ISO 9001 en NEN 15224.

Registratie als Instelling voor Kort Beroeps Onderwijs is vanaf 08-07-2018 opnieuw vier jaar geldig voor de Zorgacademie.

MET ELKAAR 10 jaar ketenzorg en de passie award

De ketenzorg van Huisartsenzorg Oude IJssel bestaat 10 jaar! En dat is 14 november gevierd bij de DRU in Ulft. Met een symposium.

Onze kerncijfers

 Zorgacademie 2019

In 2019 zijn 19 scholingen georganiseerd waarvan 13 bij- en nascholingen voor netwerk en ketenzorg en 6 scholingen deskundigheidsbevordering. Aan deze 6 scholingen hebben 446 medewerkers deelgenomen: 89 praktijkondersteuners verdeeld over 2 POH-scholingen, 272 doktersassistenten en triagisten verdeeld over 3 scholingen en hiervan waren 56 deelnemers triagist en 85 huisartsen verdeeld over 3 scholingen.

 

Aantal verrichtingen HAP 2019 

%

18.355 Consulten

%

18.132 Telefonische consulten

TOTAAL

%

3.150 Visites

Ziekteverzuim 2019

1,94%

Huisartsenzorg Oude IJssel
(volledige organisatie)
d.d. 03-06-2020, bron: VerzuimXpert

 

5,70%

CBS: Landelijk gemiddelde
sector zorg en welzijn

Het percentage huisartsen dat deelneemt aan de zorgprogramma’s 

DM

 • 2016 100% 100%
 • 2017 100% 100%
 • 2018 100% 100%
 • 2019 100% 100%

COPD

 • 2016 90% 90%
 • 2017 93% 93%
 • 2018 95% 95%
 • 2019 94% 94%

CVRM

 • 2016 99% 99%
 • 2017 99% 99%
 • 2018 100% 100%
 • 2019 100% 100%

Ouderenzorg

 • 2016 34% 34%
 • 2017 75% 75%
 • 2018 93% 93%
 • 2019 93% 93%

GGZ

 • 2016 52% 52%
 • 2017 75% 75%
 • 2018 75% 75%
 • 2019 73% 73%
Google Analytics logo

Bezoekers HAP website

gebruikers in 2019

Peildatum van 1 jan t/m 19 okt 2019.

In 2019 is de website van huisartsenpost-oudeijssel.nl door 8828 gebruikers bezocht. Waarvan 53,7% van de gebruikers de smartphone heeft gebruikt, 39,2% de desktop en 10,1% de tablet.

gebruikers in 2018

Peildatum van aug t/m dec 2018.

In de tweede helft van 2018 is de website van huisartsenpost-oudeijssel.nl door 3718 gebruikers bezocht. Waarvan 57,3% van de gebruikers de smartphone heeft gebruikt, 30,2% de desktop en 12,6% de tablet.

Bezoekers BV Zorg website

gebruikers in 2019

Peildatum van 1 jan t/m 19 okt 2019.

In 2019 is de website van bvzorg.nl door 4469 gebruikers bezocht. Waarvan 24% van de gebruikers de smartphone heeft gebruikt, 70,1% de desktop en 5,9% de tablet.

gebruikers in 2018

Peildatum van aug t/m dec 2018.

In de tweede helft van 2018 is de website van bezorg.nl door 1344 gebruikers bezocht. Waarvan 24,8% van de gebruikers de smartphone heeft gebruikt, 66,8% de desktop en 8,5% de tablet.

Bezoekers Huisartsenzorg Oude IJssel website

Peildatum van 20 okt t/m 31 dec 2019.

gebruikers in 2019

In 2019 is de website van huisartsenzorgoudeijssel.nl door 3627 gebruikers bezocht. Waarvan 42,1% van de gebruikers de smartphone heeft gebruikt, 51,4% de desktop en 6,5% de tablet.