Jaaroverzicht 2020

Ambitie

In de regio Oude IJssel anticiperen de huisartsen op ontwikkelingen in de zorg door intensief samen te werken en zo een sterke huisartsenregio te vormen. Als ondersteunende organisatie is het onze missie om dit te stimuleren en faciliteren.

Het persoonlijk contact tussen huisarts en patiënt staat centraal. Daar ligt onze kracht.
Inwoners in de regio 146.015

inwoners
in de regio

Praktijkhoudend huisartsen

praktijkhoudend
huisartsen

Huisartsenpraktijken

huisartsen-
praktijken

Waarnemend huisartsen

waarnemend
huisartsen

POH-GGZ

poh-ggz

triagisten

triagisten

baliemedewerkers

baliemedewerkers

Kantoormedewerkers (22 fte)

kantoormedewerkers

Onze activiteiten

Wat heeft HZOIJ gedaan in 2020? U leest het hieronder. Onze activiteiten zijn gerubriceerd aan de hand van drie strategische pijlers.

Ruimte bieden aan huisartsen

Ruimte bieden aan huisartsen –
fysiek, mentaal, financieel en in tijd – waardoor zij in staat blijven hun veelzijdige rol in het zorglandschap
te vervullen.

Voorbereiden op de toekomst

Voorbereiden op de toekomst, in samenwerking met de patiënt en professionals in de buurt om op die manier de unieke positie van de huisartsenpraktijken te behouden.

Versterken van het collectief

Versterken van de kracht van het collectief, zodat we een sterke en betrouwbare regionale partij zijn, waarmee anderen graag samenwerken. Huisartsenzorg Oude IJssel; voor elkaar!

En zo hebben wij gewerkt in de Coronacrisis

Hap en Hzoij logo 2020 corona
Hap en Hzoij logo 2020 corona

Het beleidsplan beschrijft de koers die wij willen varen van 2019 tot 2023. 

Onze kwaliteit

Passie-award-uitreiking-2020

Kwaliteitskeurmerk NEN-EN 15224
Ook in 2020 hebben we weer een succes te vieren: het kwaliteitskeurmerk voor HZOIJ voor huisartsenpost en ketenzorg is verlengd.

Passie-award-uitreiking-2020

Passie Award uitreiking 2020

Zoveel goede initiatieven in 2020 waar passie van af spat. Het was moeilijk kiezen…

Karen-Pijnenburg-en-Richard-Linders-blikken-terug-2020-small

Karen Pijnenburg en Richard Linders blikken terug op 2020

Het jaar 2020 heeft voornamelijk in het teken gestaan van Corona. Op 15 maart is de eerste vergadering van het crisisteam geweest.

Onze kerncijfers

Zorgacademie 2020

2020 is een bijzonder (scholings) jaar geweest. Alle Ruimzichtdagen en de Slangenburgscholing zijn in 2020 geannuleerd. De WDH heeft in 2020 het roer omgegooid en geen Ruimzichtdagen meer georganiseerd voor huisartsen maar vakgroepnascholingen. Ieder kwartaal een vakgroepnascholing van 18.00 – 20.00 uur. Er heeft er 1 plaats gevonden in 2020. De Slangenburgscholing blijft wel, maar is in 2020 en 2021 vanwege corona geannuleerd.

Begin 2020 zijn er een aantal fysieke nascholingen geweest en in september ook nog een paar, maar het grote deel is komen te vervallen of is online georganiseerd.

Er zijn 9 scholingen georganiseerd. Aan deze 9 scholingen hebben 235 medewerkers deelgenomen waaronder praktijkondersteuners, doktersassistenten, triagisten en huisartsen verdeeld over alle scholingen.

Aantal verrichtingen HAP 2020

%

14.736 Consulten

%

19.586 Telefonische consulten

TOTAAL

%

3.150 Visites

Ziekteverzuim 2020

2,81%

Huisartsenzorg Oude IJssel
(volledige organisatie)
d.d. 22-04-2021, bron: VerzuimXpert

 

6,40%

CBS: Landelijk gemiddelde
sector gezondheids- en welzijnszorg

Het percentage huisartsen dat deelneemt aan de zorgprogramma’s 

DM

 • 2017 100% 100%
 • 2018 100% 100%
 • 2019 100% 100%
 • 2020 100% 100%

COPD

 • 2017 93% 93%
 • 2018 95% 95%
 • 2019 94% 94%
 • 2020 89% 89%

CVRM

 • 2017 99% 99%
 • 2018 100% 100%
 • 2019 100% 100%
 • 2020 100% 100%

Ouderenzorg

 • 2017 75% 75%
 • 2018 93% 93%
 • 2019 93% 93%
 • 2020 93% 93%

GGZ

 • 2017 75% 75%
 • 2018 75% 75%
 • 2019 75% 75%
 • 2020 75% 75%
Google Analytics logo

Bezoekers Huisartsenzorg Oude IJssel website

Peildatum van 1 januari t/m 31 december 2020.

Totaal aantal gebruikers

in 2020

Waarvan

met moetiknaardedokter.nl een afgeronde zelftriage hebben gedaan.