Beeldbellen en videoconsult

meter-hzoij

Voor praktijkondersteuner Dianne te Grotenhuis was het even wennen. Ze had niet eerder gebruikgemaakt van videobellen. “Maar ik vind het een heel mooie vooruitgang. Zeker in de periode dat cliënten met coronaklachten thuis moesten blijven, was het erg prettig dat ik hen toch kon zien, ook al was het op afstand. Je wilt hun ademhaling horen en zien hoe ze erbij zitten. Heel mooi dat dit via een videoconsult kon.”

“Ik heb videoconsult onder meer gebruikt bij cliënten die voor het eerst hun bloedglucose moesten prikken. Vooraf liet ik de apotheek de benodigde spullen bij de cliënt bezorgen. Tijdens het videoconsult vroeg ik of ze alles wat ze van de apotheek hadden gekregen voor zich op de tafel wilden leggen. Ik deed hetzelfde en zo controleerde ik of alles compleet was. Vervolgens deed ik stap voor stap voor hoe ze bij zichzelf een vingerprik moesten doen. De cliënt deed de handeling na en ik controleerde of het goed ging.

Hetzelfde deed ik met de glucosemeter en het noteren van de waarde in het diabetesdagboekje. Ik merkte dat het mensen geruststelde als ik meekeek. Na een dag of drie had ik opnieuw contact met de cliënten via videoconsult en vroeg ik hen of ze het dagboekje met de genoteerde glucosewaardes wilden laten zien. Zo zag ik of het goed was ingevuld. Voor de mensen zelf was de eerste keer bloedprikken soms echt een overwinning, en dat op afstand!

Het werkte heel prettig; dit zouden we zeker ook ‘na corona’ kunnen voortzetten op deze manier.”

meter-hzoij

COPD-patiënten
“Ook voor mensen met COPD was het een uitkomst. Eén keer per jaar vullen zij een vragenlijst in. In de coronatijd maakte ik kort daarna een beeldbel-afspraak. Wanneer ik zag dat ze na drie woorden al buiten adem waren, wist ik zeker dat het echt niet goed ging en kon ik hulp inschakelen.

Het is wel lastig dat dit vaak de oudere patiëntenpopulatie betreft, die niet allemaal over deze techniek beschikken. Veel van onze cliënten wonen in het buitengebied, die hebben lang niet allemaal de beschikking over een smartphone of pc met camera. Wel had de thuiszorg een aantal iPads in bruikleen gegeven; sommige ouderen waren daar zo enthousiast over dat ze er zelf een willen aanschaffen.”

Blauw van de rook
“Met videobellen neem je stiekem toch een kijkje in de keuken. Zo heb ik videobellen ingezet bij cliënten die wilden of moesten stoppen met roken. Soms vertelden mensen dat ze gestopt waren en zag ik op de achtergrond dat de kamer bijna blauw zag van de rook!”

Prachtig alternatief
“Net alleen voor mij, maar ook voor cliënten was het even zoeken in het begin. Op de een of andere manier moest ik voor cliënten met een iPhone voor elk gesprek een nieuwe code aanmaken; zij moesten anders handmatig de code invullen en de hele procedure opnieuw doorlopen. Je wilt het je patiënten zo makkelijk mogelijk maken.

De beeldkwaliteit was afhankelijk van de provider waarmee de cliënt belde. Na deze opstart werkte het verder echt heel prettig. Zelfs voor mensen die in het begin veel liever langs wilden komen. Zij vonden videobellen uiteindelijk een prachtig alternatief. Ik ben heel blij dat we videoconsult tijdens de coronapiek zo hebben kunnen inzetten en hoop dat we er gebruik van kunnen blijven maken.”
Dianne te Grotenhuis is praktijkondersteuner somatiek bij huisartsenpraktijk Oomen en Schalkwijk. Dit is een praktijk in Ulft Noord met twee huisartsen, vier assistentes, één praktijkondersteuner somatiek en één praktijkondersteuner GGZ.