Ondersteuning bij het bieden van stageplaatsen in de huisartsenpraktijk

In de Achterhoek verwachten we een tekort aan arbeidskrachten in de zorg. Over 10 jaar zal het aantal niet vervulbare vacatures zijn op gelopen tot 7.000 op een totaal van 30.000 arbeidsplaatsen. Het is zaak om personeel op te leiden. Zowel jongeren als zij-instromers. Huisartsenzorg Oude IJssel wil huisartsenpraktijken ondersteunen bij het bieden van stageplaatsen, waardoor het aantal stagiaires in de regio zal toenemen en daarmee ook het aantal arbeidskrachten. Er blijken steeds weer voldoende mensen geïnteresseerd te zijn in een baan in de huisartsenzorg. Ook zij-instromers hebben interesse en kunnen via leer/werk contracten gebonden worden aan de huisartsenzorg in onze regio.

Karen Rekers

Huisartsenzorg Oude IJssel wil huisartsen ondersteunen bij het bieden van stageplaatsen voor doktersassistenten waardoor het aantal stagiaires in de regio gaat toenemen en daardoor ook het aantal arbeidskrachten.

Als medewerker van HZOIJ vervult Karen Rekers diverse rollen. “Ik ben verpleegkundig consulent GGZ en Leidinggevende POH-GGZ. Maar naast deze functies binnen HZOIJ ben ik sinds 2020 ook bezig met het plaatsen van stagiaires voor de opleiding van doktersassistenten,” vertelt Karen. “Ik heb met diverse opleidingen contact, daarnaast komen binnen HZOIJ vaak vragen binnen van stagiaires voor een stageplek in de huisartsenpraktijk. Ik heb telefonisch en daar waar mogelijk fysiek contact met de stagiaires en nodig ze uit om een CV en motivatiebrief naar mij te sturen.  We delen deze informatie op ons intranet en ik stuur beide documenten door naar de praktijk- en hagromanagers.”

2020 was ten gevolge van Covid-19 een lastig jaar om stagiaires te plaatsen. Dit had veelal te maken met het naleven van de anderhalve meter maatregel.

In navolging op het projectplan professionalisering van de opleiding tot doktersassistente wil HZOIJ dit in 2021 verder gaan uitrollen voor de praktijkondersteuners somatiek als ook ggz. Er wordt hierbij de zelfde werkwijze gehanteerd als bij de doktersassistenten.