Regionaal Corona Centrum Doetinchem

Tijdens haar allereerste vergadering heeft het crisisteam van HZOIJ besloten een regionaal corona centrum (RCC) in te richten. Op maandag 16 maart 2020 word hier voor de allereerste keer over gecommuniceerd naar alle huisartsen in de regio.

“Op woensdag 18 maart om 10.00 uur start het Regionaal Corona Centrum aan de Gezellenlaan 10 in Doetinchem, huidige dermatologiepoli. Werkwijze op hoofdlijnen:

  • Het RCC is bedoeld voor patiënten die hoesten en mogelijk verdacht worden op Corona.
  • Op het RCC wordt algemene huisartsgeneeskundige zorg verleend door huisartsen volgens rooster. De hagro coördinator heeft hierover instructie gekregen.
  • Huisartsenpraktijk kan een patiënt insturen indien deze mobiel is. Niet mobiele patiënten dienen door praktijk zelf thuis bezocht te worden.
  • Het RCC is medisch uitgerust zoals de huisartsenpost en er zijn voldoende wachtkamers om de patiënten apart te houden.
  • Patiënten die hoesten worden tussen 10.00 – 22.00 gezien in het RCC centrum. Patiënten die zich buiten deze tijden aanmelden bij de HAP worden na triage bezocht door de visitearts.

Eventueel ingerichte opvanglocaties binnen een hagro kunnen vanaf woensdag gesloten worden.”

Sindsdien hebben we in het RCC in 52 weken circa 3500 patiënten beoordeeld en behandeld. We zijn trots op de saamhorigheid en bereidwilligheid van de huisartsen. Daardoor heeft HZOIJ op regionaal niveau kunnen organiseren wat op parktijkniveau een stuk moeilijker zou zijn geweest. Samen hebben we ervoor gezorgd dat patiënten met klachten wel naar de huisarts konden, zonder dat zij een risico vormden voor andere patiënten en praktijkpersoneel. En ja, we mogen ons gelukkig prijzen met een huisartsen rampen opvangplan (HaRoP), waarin verantwoordelijkheden in geval van crises goed geregeld zijn.