Ruimte bieden aan huisartsen in 2020

Gezondheidscentrum De Eik Hengelo

Nieuwe praktijk De Eik Hengelo

Gezondheidscentrum De Eik is een mooi voorbeeld van disciplinaire samenwerking onder één dak. HZOIJ ondersteunt dit soort plaatselijke initiatieven graag met haar kennis en professioneel netwerk. De samenwerking met andere eerste lijns disciplines, de wijkverpleging en de ggz zijn uiterst belangrijk.

Ook de samenwerking met het sociaal domein wordt gestimuleerd, om de stijgende zorgvraag te kunnen blijven hanteren. HZOIJ heeft per gemeente in haar werkgebied een wijkmanager aangesteld. Dit is een Hagro- of praktijkmanager met een overstijgende opdracht op het gebied van de samenwerking tussen huisartsen en gemeente.

Lees het artikel van de Gelderlander >>>

Karen Rekers

Ondersteuning bij het bieden van stageplaatsen in de huisartsenpraktijk

In de Achterhoek verwachten we een tekort aan arbeidskrachten in de zorg. Over 10 jaar zal het aantal niet vervulbare vacatures zijn op gelopen tot 7.000 op een totaal van 30.000 arbeidsplaatsen.

Het is zaak om personeel op te leiden. Zowel jongeren als zij-instromers. Huisartsenzorg Oude IJssel wil huisartsenpraktijken ondersteunen bij het bieden van stageplaatsen, waardoor het aantal stagiaires in de regio zal toenemen en daarmee ook het aantal arbeidskrachten.

Lees meer >>>