Karen-Pijnenburg-en-Richard-Linders-blikken-terug-2020.jpg

Karen Pijnenburg en Richard Linders blikken terug op 2020:

Het jaar 2020 heeft voornamelijk in het teken gestaan van Corona.
Op 15 maart is de eerste vergadering van het crisisteam geweest. Enkele dagen later was het Regionaal Corona Centrum een feit. Hier hebben de huisartsen in onze regio 2549 patiënten beoordeeld en behandeld met klachten die mogelijk op Corona duiden. Op 9 april is het zorghotel in Gaanderen geopend voor Corona patiënten die niet thuis verpleegd kunnen worden. Van de opening tot 1 februari 2021 hebben 243 patiënten in het hotel gelegen. Als huisartsen waren wij verantwoordelijk voor het medisch beleid. Deze taak is met verve volbracht door een team van acht huisartsen.

De samenwerking met het HV bestuur verloopt goed. Sinds 1 januari 2021 zijn er twee nieuwe bestuursleden bij gekomen, Sabine Jansen en Joran Holtman. Anne Oosterloo gaat stoppen per 1 juli 2021. Voorzitter Christine van der Pol vertrouwt erop dat deze vacature ingevuld kan worden, omdat de sfeer en de saamhorigheid binnen de vereniging groot is. En de relatie met HZOIJ goed.

De samenwerking van de raad van bestuur met regiopartners is op verschillende dossiers intensief. O.a. ten aanzien van ICT en infrastructuur, PGO, chronische zorg, acute zorg, datamanagement, bevorderen eigen regie. Daarnaast zij er uiteraard op managementniveau en inhoudelijk veel samenwerkingsprojecten.
Christine van der Pol heeft namens de huisartsen deelgenomen aan de klankbordgroep om een visie te maken op de ziekenhuiszorg in de Achterhoek o.l.v. VWS verkenner Marcel Daniels. Inmiddels is dat traject afgerond en zijn de beide ziekenhuizen uit elkaar. Als raad van bestuur zijn we nu in gesprek met de raad van bestuur van het Slingeland ziekenhuis over de bijgestelde nieuwbouwplannen aan de A18.

Naast Corona is er veel aandacht uitgegaan naar de Huisartsenpost. Het managementteam is sinds 1 september compleet en als raad van bestuur hebben we een aantal taken weer terug kunnen leggen op dat niveau. De kwaliteitsraad is opnieuw gepositioneerd en aangevuld met een waarnemend huisarts en een chauffeur. De eerste adviezen zijn uitgebracht aan het managementteam van de HAP. Het onderzoek naar de werkdruk onder huisartsen heeft geresulteerd in een aantal verbeteringen die in september 2021 geëvalueerd zullen worden.
De scholingen van de Zorgacademie zijn stilgelegd tot medio 2021 omdat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn. Corona is aangegrepen om een plan te maken voor de doorontwikkeling van de Zorgacademie. Daarmee zijn we gestart in januari 2021. Er zal meer gebruik gemaakt gaan worden van e-learning en andere vormen van scholing op afstand, geheel passend bij deze tijd.

De ict visie Digtiaal d’ran in de Achterhoek zijn we aan het concretiseren. Dit is o.a. nodig voor de aanvraag van extra versnellingsmiddelen die beschikbaar zijn gesteld in het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg. We zijn hierover nog in overleg met Menzis.