Speciale ontwikkelingen

2021 staat nog steeds onder invloed van Corona. Ondanks de daaraan verbonden crisis, is het ook een jaar waarin stappen zijn gezet. Misschien wel juist door deze crisis zijn innovatieve ontwikkelingen sneller in gang gezet. Het thuiswerken is gefaciliteerd, het online vergaderen is technisch mogelijk gemaakt en de regio-app is gelanceerd. Dit alles was niet mogelijk zonder de veerkracht van de medewerkers. In ieder overleg waarbij de rvc betrokken is, is ook het welzijn van de medewerkers in deze crisis een extra punt van aandacht geweest. 

Verder blijven de ontwikkelingen van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem onder de aandacht. Zeker gezien de zelfstandige nieuwbouwplannen van het ziekenhuis en de plaats van de huisartsenpost daarin. In algemene zin zijn de (landelijke) ontwikkelingen in de (eerstelijns) zorg onder de aandacht geweest, met name de hoge werkdruk bij huisartsen, de te verwachten opvolgingsproblematiek voor huisartsen, de landelijke arbeidsmarktproblematiek en in de Achterhoek in het bijzonder. 

Een hoogtepunt in 2021 is het 20-jarig jubileum van de huisartsenpost. Met het uitgeven van het speciale jubileum magazine Hyperlink magazin is teruggeblikt op de start en verdere professionalisering van onze huisartsenpost. Tegelijkertijd zijn de medewerkers in het zonnetje gezet, evenals de betrokken huisartsenpraktijken. In 2022 wordt deze mijlpaal feestelijk gevierd. 

Tot slot

Op dit moment, -terwijl het lentezonnetje uitbundig schijnt-, schrijf ik deze terugblik op 2021.  

Het ‘gewone’ leven en functioneren van voor 2020 lijkt op dit moment voorzichtig terug te komen; Corona lijkt met dit mooie weer onder controle, maar of het ooit weer het normaal van voor de crisis zal worden is de grote vraag. Het jaar 2021 heeft ons laten zien dat de wendbaarheid van de medewerkers en betrokkenen van HZOIJ ervoor gezorgd heeft dat kwaliteit en continuïteit van de huisartsenzorg in onze regio, geborgd is. Door de lange duur van de pandemie heeft dit veel van medewerkers gevraagd. 

Als we kijken naar de huidige tijd staan we wederom voor nieuwe grote uitdagingen. Vluchtelingen uit Oekraïne en een oorlog in Europa maken onze toekomst onzeker. Ook hierin zullen we elkaar nodig hebben en een pad moeten bewandelen waarbij duurzame werkrelaties en kwaliteitsvolle samenwerkingen uitgangspunt zullen zijn. We zullen alert en scherp moeten blijven. Dat kost veel inspanning en vraagt veel inzet. 

De rvc wil een ieder bedanken die heeft meegewerkt aan de ontwikkeling en continuïteit van HZOIJ. De rvc wenst daarom onze rvb en alle medewerkers en huisartsen, nu én in de komende tijd, al het goede en nodige toe om de ongekende uitdagingen met elkaar aan te kunnen gaan. 

Ook hoop ik dat we samen in de zomer van 2022 een toast kunnen uitbrengen op twintig jaar huisartsenpost en op een mooie toekomst. 

Namens de rvc 

Helene Smit, voorzitter 

helene-smit