Terugblik raad van bestuur

De samenwerking met regiopartners is op verschillende dossiers intensief geweest in 2021. Wij zetten in op domeinoverstijgende samenwerking omdat wij geloven dat dit noodzakelijk is om de toenemende zorgvraag in relatie tot het personeelstekort en de vergrijzing/ontgroening het hoofd te bieden. Om deze reden nemen we actief deel aan Achterhoek Gezond, thematafel De Gezondste Regio en zijn we lid van de Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek. Concrete resultaten van de samenwerking zijn welzijn op recept, de keuze voor een voorkeurs PGO en initiatieven om zowel zorgmedewerkers als inwoners digivaardig te maken.

Wij spannen ons in om de poortwachtersfunctie van de huisarts te behouden en zien haar/hem als een belangrijke gids voor de patiënt. HZOIJ ontleent haar bestaansrecht aan het ondersteunen van de huisartsenpraktijken met als doel de huisartsenzorg in de regio Oude IJssel (West Achterhoek) te continueren. Onze medewerkers hebben de nodige kennis en ervaring hiervoor in huis en blijven zich ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat het voor het voortbestaan van de huisartsenzorg van belang is dat we sommige dingen anders gaan organiseren. De spoedzorg in ANW-uren is er daar één van. Verder ondersteunen we de praktijken bij het digitaliseren van hun dienstverlening, o.a. door de inzet van de Arts-op-zak app, moet-ik-naar-de-dokter en thuisarts.nl.

Het personeelstekort in de huisartsenpraktijken en de huisartsenpost begint steeds vaker parten te spelen. Vanuit HZOIJ zetten we daarom in op het bieden van stageplaatsen, zodat nieuwe professionals kunnen worden opgeleid. Concreet hebben we in 2021 voorbereidingen getroffen voor de stagecarrousel voor coassistenten in samenwerking met VVT, ziekenhuis en GGZ. Deze start in 2022. Dan start ook de regionale opleiding huisartsgeneeskunde in samenwerking met Radboud UMC in Nijmegen. En tot slot starten we in 2022 met de BBL opleiding doktersassistente voor zij-instromers. Onze samenwerkingspartners zijn het Graafschapcollege, Huisartsenzorg Oost Achterhoek, het UWV, Op ijver en het Leer-werk-loket. Door stagiaires naar de regio te halen, hopen we nieuwe zorgprofessionals in de regio te krijgen.

Na afschaling van het crisisteam in september kregen we in het derde kwartaal van 2021 toch weer te maken met Coronagolven. Het crisisteam , de huisartsenpraktijken en de huisartsenpost moesten vol aan de bak. We hebben de Covid-verdachte patiënten ontvangen en behandeld in speciale luchtwegspreekuren. Het regionaal coronacentrum hebben we niet opnieuw hoeven openen. Het zorghotel dat we in samenwerking met de VVT organisaties hadden opgericht heeft na een periode van sluiting een andere functie gekregen. De huisartsen zijn niet meer verantwoordelijk voor het medisch beleid, dat ligt nu bij de specialisten ouderengeneeskunde. Het zorghotel is voornamelijk bedoeld om de doorstroom vanuit het ziekenhuis te bevorderen.

Samen met de aandeelhouder en de toezichthouder hebben we ons in 2021 verder bekwaamd in het aansturen van de organisatie conform de principes van de governance code. We bespreken voortaan regelmatig casuïstiek om elkaar op die manier scherp te houden op de verschillende verantwoordelijkheden.