Versterken van het collectief in 2021

Zodat we een sterke en betrouwbare regionale partij zijn, waarmee anderen graag samenwerken. Huisartsenzorg Oude IJssel; voor elkaar!

De huisartsenpost officieel erkend leerbedrijf

De huisartsenpost kan mbo-studenten van de opleiding doktersassistent in de praktijk gaan opleiden. Een belangrijk onderdeel van een mbo-opleiding bestaat uit werken en leren in de praktijk, de zogenaamde beroepspraktijkvorming (BPV). Studenten doen dat bij een erkend leerbedrijf.
De voordelen van een erkend leerbedrijf zijn o.a. dat op deze manier leergierige arbeidskrachten in huis worden gehaald, studenten een frisse kijk hebben op de organisatie en zij nemen actuele kennis en inzichten mee. Een gezonde mix van jong en oud!

Versterking in de huisartsenzorg

In steeds meer regio’s zijn huisartsen, huisartsenpost of gezondheidscentrum zich bewust van het feit dat alleen een gezamenlijke aanpak van arbeidsmarktvraagstukken bijdraagt aan een gezonde arbeidsmarkt. De Arbeidsmarktagenda 2023, het actieprogramma Werken in de zorg, de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) en de O&I financiering waarin huisartsen worden gestimuleerd samenwerking te zoeken in de regio, helpen de vorming van deze bestuurlijke netwerken. SSFH wil regionale initiatieven die leiden tot meer en betere stageplaatsen ondersteunen en heeft daartoe een stimuleringsmaatregel in het leven geroepen.

Lees meer >>>

Inmiddels werkt HZOIJ samen met HOOG en het Graafschap college aan een BBL opleiding voor doktersassistente in de huisartsenpraktijk. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor een start in september 2022.

Achterhoek rookvrij

Het kabinet heeft samen met maatschappelijke organisaties, gezondheidsfondsen, beroepsverenigingen van zorgprofessionals, zorgverzekeraars, gemeenten en bedrijven een pakket aan stevige maatregelen en acties afgesproken om in 2040 een rookvrije generatie te hebben. Dat wil zeggen: een generatie van kinderen die rookvrij opgroeit. Het werd voor de regio Achterhoek tijd om hier ook invulling aan te gaan geven. Verschillende maatschappelijke organisaties en gemeenten uit de Achterhoek nemen hierin het voortouw. Zij doen dit graag voor en met iedereen die hieraan wil meewerken. Elke organisatie, elk bedrijf en elk individu.

Ga naar Achterhoekrookvrij.nl