Omslag in ggz, samenleving en cultuur

De ggz in Nederland kent tal van vernieuwende initiatieven. Een veelgehoorde kritiek is dat die initiatieven los van elkaar staan. Fundamentele mankementen blijven bestaan: lange wachttijden, overbehandeling enerzijds, onderbehandeling anderzijds, en vooral: een ggz die onvoldoende aansluit op de dagelijkse vragen en noden van mensen. Maar nu is er GEM. GEM staat voor Ecosysteem Mentale Gezondheid. De afkorting is wat gekunsteld, maar de initiatiefnemers kiezen voor GEM, omdat het lekker bekt. In Doetinchem doet HZOIJ, samen met GGNet, de gemeente, de Stadskamer en Iriszorg mee aan GEM. Lees via de link het hele artikel.
Vanuit HZOIJ is actief meegewerkt aan het implementeren van een herstelondersteunend gesprek. In een team van professionals uit verschillende organisaties nemen 2 POH GGZ deel om de regionale HOG’s te ontwikkelen en uit te voeren. Inmiddels zijn de eerste gesprekken gevoerd, waarbij zowel professionals als inwoners erg tevreden waren.”
In onderstaand filmpje een korte uitleg van GEM.