Versterken van het collectief in 2022

HZOIJ heeft de ambitie om met de huisartsenpraktijken een sterk collectief te vormen. Omdat we samen meer zijn dan de som der delen. Dit hebben we in 2022 gedaan doorsamen op te trekken om de palliatieve zorg aan inwoners te verbeteren, het succes van Welzijn op Recept te verbreden, preventietrainingen GGZ te organiseren en ICT ondersteuning te bieden aan de huisartsenpraktijken.

Door preventietrainingen GGZ komen mensen weer thuis bij zichzelf

Huisartsenzorg Oude IJssel in de regio Doetinchem geeft sinds 2017 in samenwerking met GGNet ggz preventietrainingen aan mensen met lichte klachten die bij de poh-ggz in de huisartsenpraktijk terecht zijn gekomen. Door het werken met groepen worden deze mensen sneller geholpen, leren ze van andere deelnemers, krijgen ze handvatten om zelfstandig verder te gaan en wordt de werklast van de poh-ggz verlaagd. Een mooi initiatief dat het verdient om breder te worden gedeeld.

Lees meer >>>

Welzijn op recept

Eind 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek. Een koplopersgroep met mensen uit de huisartsenzorg, een aantal gemeenten en welzijn waren bij deze start betrokken. Een half jaar later werden de eerste welzijnsrecepten uitgeschreven, midden in coronatijd.  Inmiddels zijn alle Achterhoekse gemeenten actief met Welzijn op Recept; sommige hebben al heel wat ervaring opgedaan en andere zijn pas begonnen.

Palliatieve zorg

Voor wat betreft palliatieve zorg liggen er veel kansen en daarmee ook grote ambities wanneer het gaat om transmurale samenwerking in de regio. Vanuit HZOIJ wordt er door een verpleegkundig consulent ouderenzorg volop gewerkt aan zowel beleid als uitvoering. Begin 2023 zal zij worden bijgestaan door Daan Teunissen, kaderarts ouderen- en palliatieve zorg. In navolging van de regionale werkwijze ouderenzorg (GZO) wordt er in 2022 ook gewerkt aan een kader document voor de palliatieve zorg: regionale werkwijze palliatieve zorg (TPZ), in samenwerking met Sensire, Slingeland Ziekenhuis en Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek. ACP (advanced care planning) en markering spelen hierin een grote rol en er wordt een doorstart gemaakt met het ‘Project Passende Zorg’. Er wordt gewerkt aan een expert team / helpdesk waarin wordt samengewerkt tussen 1e en 2e lijn. Naast het ontwikkelen en realiseren van de regionale werkwijze is financiering een groot speerpunt. De wens is om in 2023 te werken aan een structurele financiering (populatie financiering)

ICT ondersteuning praktijken

Stijgende en complexere zorgvraag in combinatie met krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een andere inrichting van de zorg. Eén van de mogelijke richtingen is ‘digitaal als het kan, fysiek als het moet’. HZOIJ wil hierbij de aangesloten huisartsenpraktijken zoveel mogelijk ontzorgen, zodat zij meer tijd overhouden voor patiëntenzorg. Het inzetten van praktijkwebsites en wachtkamer informatieschermen zijn hier goede voorbeelden van.
Met een actuele praktijkwebsite en wachtkamer informatiescherm wordt de patiënt goed geïnformeerd. HZOIJ ondersteunt de huisartsenpraktijken hierbij. We hebben een ‘Mastersite’ laten maken die begrijpelijk is voor de patiënt, makkelijk te onderhouden is voor de praktijk en met nieuws actueel gehouden wordt door HZOIJ. De praktijk krijgt een volledig gevulde website met ruimte voor de eigen praktijk. In 2022 sloot 52% van de praktijken aan bij dit initiatief en dit aandeel blijft stijgen.

Voor de wachtkamer informatieschermen hebben we iets soortgelijks georganiseerd. Samen met de leverancier is er een afspeellijst gemaakt waarin relevante informatie staat die automatisch actueel gehouden wordt. De praktijk kan bij aanvang specifieke informatie van de praktijk toevoegen aan de afspeellijst en hoeft hier verder niets meer aan te doen. Door het toevoegen van de ‘nieuwsmodule’ is ook de link gemaakt tussen de praktijkwebsite en het wachtkamer informatiescherm. Ook dit scheelt weer tijd voor de praktijk. In 2022 sloot 33% van de praktijken aan bij dit initiatief.