Voorbereiden op de toekomst in 2022

Om de aangesloten huisartsenpraktijk goed voor te bereiden op een toekomst waarin we meer en complexere zorgvragen moeten beantwoorden met minder of hetzelfde personeel, heeft HZOIJ in 2022 ingezet op het regionaal opleiden van co-assistenten met de bedoeling ze enthousiast te maken voor de Achterhoek, het bieden van een zij instroom opleiding voor doktersassistenten. Binnen de afdeling GGZ van HZOIJ ondersteunen we de huisartsenpraktijken op maat, naar gelang de behoefte. We zorgen voor de juiste match tussen POH-GGZ en de praktijk. Daarnaast bereiden we ons voor op de toekomst door deelname aan het Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM), waarvan Doetinchem één van de proefregio’s is.

 

Regionaal opleiden: co-assistenten

Lees meer >>>

Zij-instroom opleiding doktersassistente

Lees meer >>>

In Een Digitale visie Achterhoek

Omslag in ggz, samenleving en cultuur

Lees meer >>>

 

SMS Huisartsenpost

Patiënt krijgt SMS met informatie over klacht

Lees meer >>>