Bestuursverslag 2023

Begin 2023 is het Beleidsplan 2023-2028 ‘Samen bouwen aan toekomstbestendige huisartsenzorg’ vastgesteld door de raad van bestuur. Vervolgens is het goedgekeurd door zowel de raad van commissarissen als de algemene vergadering van aandeelhouders. Voor HZOIJ is dit een belangrijk document, omdat het bepaalt voor welke doelen we onze capaciteit zullen inzetten de komende jaren.

Een volgende stap is dat we als organisatie meer mandaat krijgen van de huisartsen om hen te vertegenwoordigen in de regio bij het maken van samenwerkingsafspraken. Dit is wat onze ketenpartners van HZOIJ verwachten en wat we nu nog niet altijd kunnen waarmaken. In het kader van de regionale samenwerking die het Integraal Zorgakkoord van ons vereist en waarvoor we de outline hebben vastgelegd in het Regioplan Achterhoek, is dit zeer belangrijk.

Belangrijke mijlpalen en successen die behaald zijn in 2023:

  • Als eerste huisartsenpost van Nederland is het rooster voor 2023 voor de huisartsen gemaakt door middel van Vrij Roosteren met de WaarneemApp. Dit is in 2023 geëvalueerd en de stijging van tevredenheid was fenomenaal. Daarnaast worden er vele malen meer diensten gedaan door waarnemers. Er was voor de reguliere diensten een stijging van 27.5% naar maar liefst 41,4%.
  • Het aantal patiënten dat de HAP belt met laag urgente klachten (U4-U5) is gedaald, van 18.688 in 2022 naar 16.128 in 2023. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de inzet van zelftriage. Zelftriage heeft opgeleverd dat 1340 patiënten voldoende hadden aan de zelftriage en de informatie op thuisarts.nl, zij hoefden niet meer te bellen met de huisartsenpost. Dit resulteerde in een afname van telefoontjes met 4,5%. Resultaat is kortere wachtrijen aan de telefoon en minder ervaren werkdruk bij de medewerkers, wat van groot belang is voor personeelsbehoud.
  • We hebben de huisartsen ondersteund bij de interventies binnen Meer Tijd Voor de Patiënt, een onderdeel van het IZA (Integraal Zorg Akkoord). Door hieraan mee te doen kunnen de huisartsen extra gelden verwerven waarmee zij bijv. ondersteunend personeel kunnen inzetten. 93% van de huisartsenpraktijken doet hieraan mee.
  • Het aanvragen van radiologisch onderzoek bij het Slingeland Ziekenhuis kan nu digitaal met behulp van VIPLive. Dit is een systeem dat al bekend is bij de huisartsen.
  • We hebben medewerking van de huisartsenpraktijken die zijn aangesloten bij het regioplan GGZ (75%) om de extra gelden die beschikbaar zijn in te zetten om de herstel ondersteunende intakegesprekken te financieren. Deze gesprekken zijn onderdeel van de GEM-aanpak en we kunnen de POH-GGZ een half uur extra geven voor zo’n gesprek. Daarnaast gebruiken we de extra middelen voor het geven van meer preventiecursussen voor mensen met licht psychische problemen en voor de inzet van extra uren POH-GGZ waar dat nodig is.
  • In de groep van triagisten is altijd verloop, toch lukt het nog steeds om nieuwe medewerkers te werven die opgeleid worden tot triagist. De open dag en de wervingsfilms hebben gezorgd voor deze nieuwe aanwas. De openstaande diensten worden ingevuld door het zeer betrokken en loyale team. Sinds 2023 maken we ook gebruik van triagisten van HAP NL die in de weekenden op afstand voor ons werken.
  • HZOIJ wil een lerende organisatie zijn en haar medewerkers stimuleren om zich te blijven ontwikkelen. We hebben daarom besloten ons aan te sluiten bij het scholingsplatform GoodHabitz. Evaluatie hiervan vindt eind 2024 plaats.
  • We hebben de praktijken ondersteund bij het ophalen van patiëntervaringen. Hiervoor maken we gebruik van Zenya, het kwaliteitsplatform van HZOIJ. Deze is gebruiksvriendelijk, zowel voor de praktijk als voor de patiënt. We hebben ze verplicht gesteld voor de ketenzorg als alternatief voor de uitgebreide tijdrovende CQ-onderzoeken die we in het verleden deden. De uitkomsten van de onderzoeken kunnen door de praktijken ook gebruikt worden voor de eigen praktijkaccreditatie.
  • We zijn in 2023 gestopt met het HOTSPOT-project en met de inzet van HZOIJ bij de BBL-opleiding tot doktersassistente. Dit hebben we gedaan na een zorgvuldige analyse. Conclusie was voor beide projecten dat de meerwaarde te klein was.
  • Omdat digitalisering en ICT een steeds grotere rol spelen in de huisartsenzorg, hebben we naast de innovatiemanager een ICT- huisarts aangesteld. Samen hebben zij op basis van de ICT-visie die er al was een werkagenda opgesteld. Ze hebben inmiddels 6 praktijken bezocht en geholpen met digitale vraagstukken.

Raad van bestuur,
Karen Pijnenburg en Richard Linders*

*Richard Linders is per 1 mei 2024 afgetreden als medisch bestuurder. Zijn functie is overgenomen door Joost Siegelaar.