Jaarverslag Cliëntenraad 2023 

In 2023 heeft de cliëntenraad een doorstart gemaakt. De raad wordt nu gevormd door Anny Wubbels (voorzitter) en Theo Slutter (secretaris). Samen met de raad van bestuur willen wij ons inzetten voor een toegankelijke en kwalitatief goede huisartsenzorg. De rol van de cliëntenraad bij het realiseren van deze doelstelling zal de aankomende tijd gezamenlijk verder ontwikkeld worden.

We hebben 3 vergaderingen gehad met de raad van bestuur, vertegenwoordigd door Karen Pijnenburg. De bestuurssecretaris van HZOIJ ondersteunt deze vergaderingen. We hebben geadviseerd de jaarrekening en het jaarverslag over 2022 vast te stellen, alsmede de begroting voor 2024. We hebben input geleverd voor het profiel van de nieuw te werven medisch bestuurder en hebben een reglement voor de cliëntenraad opgesteld.

De raad van bestuur stelt ons jaarlijks in de gelegenheid om meet de denken bij de opzet van nieuwe ontwikkelingen. In 2024 e.v. zullen we op ons verzoek betrokken worden bij de onderwerpen:
– Greendeal zorg/verduurzaming
– onderzoeken van mogelijkheden voor inzet ICT en e-health binnen de chronische zorg
– evaluatie Moet ik naar de dokter
– onderzoek naar inzet van spreekuur.nl
– meten patiënttevredenheid

Ook hebben we in 2023 het besluit genomen om de reikwijdte van de cliëntenraad te verbreden. Voorheen had alleen het onderdeel huisartsenpost met de verplichtingen uit de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) te maken. Sinds de invoering van de Wet Toetreding Zorgaanbieders hebben ook de andere BV’s van HZOIJ de verplichting om een cliëntenraad in te stellen. Wij hebben in gezamenlijkheid besloten dat de reikwijdte van de al bestaande cliëntenraad werd vergroot. Wij zijn dus nu de cliëntenraad van HZOIJ in volle omvang.
Onze eerste inbreng voelt als een mooi begin. We gaan rustig door met het uitbouwen van onze kennis over de organisatie en onze rol.

Anny Wubbels, voorzitter
Theo Slutter, secretaris