De 59-jarige Siegelaar is huisarts in Apeldoorn en heeft jarenlange ervaring als bestuurder van respectievelijk de Apeldoornse huisartsenpost en de huisartsencoöperatie. Tevens is hij ambassadeur van de regio Apeldoorn bij de LHV (Landelijke HuisartsenVereniging).

Joost Siegelaar volgt Richard Linders op die sinds 2018 medisch bestuurder is van HZOIJ en nog aanblijft tot 1 mei. Samen met Karen Pijnenburg, directeur bestuurder gaat Siegelaar de raad van bestuur van Huisartsenzorg Oude IJssel vormen. HZOIJ is een faciliterende organisatie voor 42 aangesloten huisartsenpraktijken in de West-Achterhoek. Zij exploiteert de huisartsenpost in Doetinchem, ondersteunt de huisartsen bij de ketensamenwerking voor chronische zieken, psychisch kwetsbaren en kwetsbare ouderen en organiseert bij- en nascholing voor de huisarts en zijn/haar medewerkers. Ook faciliteert HZOIJ diverse bedrijfsvoeringszaken voor huisartsenpraktijken, te weten de Arts-op-zak app, websites, wachtkamerschermen, patiëntervaringsonderzoeken, digitalisering en andere innovaties. Als vanzelfsprekend werkt HZOIJ nauw samen met regionale partners in de verschillende zorg- en welzijnsnetwerken. HZOIJ neemt actief deel aan o.a. de thematafel De Gezondste Regio en is lid van de Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek. Samen proberen we de zorg toekomstbestendig te maken en met aandacht voor preventie en hybride zorgverlening.

Siegelaar is gemotiveerd om aan de slag te gaan in de Achterhoek. “We maken onrustige tijden door in de huisartsenzorg. Ik heb altijd geloofd in de kracht van samenwerking en verbinding tussen huisartsen onderling. Ik vind dit perspectief ook duidelijk terug in het beleidsplan van HZOIJ. Met ondersteuning en ontzorging van de praktijken door een professionele regio-organisatie geloof ik dat de positie van de huisartsenzorg alleen maar sterker zal worden en dat werkplezier en vitaliteit van huisartsen en medewerkers niet onder druk hoeven te staan. HZOIJ pakt deze rol. Ze staat in nauwe verbinding met de huisartsen en neemt hen mee naar het perspectief van de toekomst, Ik kijk ernaar uit een bijdrage te leveren aan deze beweging.”

De voorzitter van de raad van commissarissen, Helene Smit, is blij met de komst van Siegelaar. “De combinatie van een medisch bestuurder naast de directeur bestuurder is een succesformule gebleken. Joost is een ervaren huisarts en bestuurder, heeft een duidelijke visie op de rol van de regio-organisatie met een sterk geloof in samenwerking. Daarnaast is Joost gewoon een prettig mens, die goed kan luisteren. Wij hebben veel vertrouwen in de samenwerking met hem en kijken ernaar uit.”