Kosten voor zorg

Huisartsenzorg Oude IJssel is een samenwerkingsverband van de huisartsen in Doetinchem en omgeving, ook wel regio West Achterhoek genoemd. Wij maken afspraken met de zorgverzekeraars over de vergoeding van huisartsenzorg. Dat is de reden dat u op uw zorgkostenoverzicht van uw zorgverzekeraar kosten ziet staan die zijn gedeclareerd door één van onderstaande organisatieonderdelen van Huisartsenzorg Oude IJssel.

Huisartsenpost Oude IJssel B.V.

Hebt u gebeld of een bezoek gebracht aan de huisartsenpost, of is de huisartsenpost bij u thuis geweest, dan ziet u dit terug op het zorgkostenoverzicht van uw verzekeraar. Deze kosten van de huisartsenpost worden volledig vergoed door uw zorgverzekeraar en komen niet ten laste van uw eigen risico.

B.V. Diabetes Zorg Oude IJssel | B.V. Longzorg Oude IJssel | B.V. Hart&Vaatzorg Oude IJssel

Wanneer  één van bovenstaande organisatieonderdelen zorgkosten declareert, dan betekent dit dat uw huisarts u heeft aangemeld voor diabetes, copd, astma of (risico op) hart- en vaatziekten. Deze kosten voor chronische zorg worden volledig vergoed door uw zorgverzekeraar en komen niet ten laste van uw eigen risico.

 

B.V. Innovatie in Zorg Oude IJssel

Binnen B.V. Innovatie in Zorg Oude IJssel voeren we zorgvernieuwingsprojecten uit waarmee we onder andere de samenwerking tussen zorgverleners proberen te verbeteren en vernieuwingen binnen de zorg toepassen. Omdat de kosten voor deze activiteiten niet toe te rekenen zijn aan specifieke patiënten worden de kosten verdeeld over alle inwoners  in de regio.

Iedere eerste dag van een nieuw kwartaal wordt een vast bedrag per inwoner in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. Op deze manier dragen we samen bij aan verbeteringen en vernieuwingen in de zorg. Deze kosten voor zorgvernieuwing worden volledig vergoed door uw zorgverzekeraar en komen niet ten laste van uw eigen risico.

Huisartsenzorg Oude IJssel logo
Huisartsenpost Oude IJssel voor spoed logo

Contactgegevens

Amphionstraat 67
7001 DP Doetinchem
085- 4854000
info@hzoij.nl

Volg ons ook via