Kwaliteitscertificaat behaald voor huisartsenpost en ketenzorg

NEN

Introductie

We hebben weer een succes te vieren. Zo kunnen met enige trots vertellen dat we de externe audit door Lloyds op 18 en 19 november met een positief resultaat hebben afgerond. Dit betekent dat we ons kwaliteitskeurmerk (NEN-EN 15224:2017) weer opnieuw hebben verdiend. En bijzonder hierbij is dat nu ook de ketenzorg hierbij is aangesloten. Dit keurmerk geldt niet alleen meer voor de huisartsenpost, maar ook de organisatie van de ketenzorg heeft nu aantoonbaar kwaliteit geborgd.

Eén regio, één keurmerk

Omdat we als HZOIJ al zo intensief samenwerken, is uitbreiding met ketenzorg een mooie en logische stap. Maar we willen verder. Naar de toekomst toe hebben we namelijk het voornemen uitgesproken een regionaal kwaliteitskeurmerk te willen behalen waarvan ook de dagzorg deel uitmaakt. Hoe mooi zou het zijn als we als regio kunnen uitspreken dat we kwaliteit en veiligheid op regionaal niveau geborgd hebben en één gemeenschappelijk keurmerk kunnen laten zien. In 2020 gaan we daar mee aan de slag.

Waar we goed in zijn; volgens de auditor

Ons kwaliteitsmanagement is goed op orde. We werken planmatig en durven kritisch naar de resultaten van ons werk te kijken. De auditor was onder de indruk van de professionaliteit en het kennisniveau van onze mensen, op het bureau en bij de huisartsenpost. Opvallend is de gedrevenheid en het enthousiasme. Mooie holistische visie op de ketenzorg en de toekomst van de huisartsenzorg in de regio.

Wat beter kan

De aandachtspunten hebben vooral betrekking op het proactief beheersen van risico’s en bewaken dat we het goede goed blijven doen. En, waar we volgens de auditor nu echt mee aan de slag moeten is het structureel monitoren van onze klanten.