Een gezonde leefstijl

Ter voorkoming van ziekten en aandoeningen is een gezonde leefstijl van belang. Een gezonde leefstijl zorgt ervoor dat je goed in je vel komt te zitten, zowel geestelijk als lichamelijk, en kan zelfs (chronische) ziektes helpen voorkomen. Een gezonde leefstijl bestaat niet alleen uit goed eten en bewegen. Ook een balans tussen werk en ontspanning en een goede nachtrust is essentieel. De huisarts of praktijkondersteuner zal u stimuleren om voldoende te bewegen, te stoppen met roken, gezond te eten en goed te slapen en ontspannen.

Gecombineerde leefstijl interventie

Wanneer uw huisarts bij u risico’s voor uw gezondheid door overgewicht heeft vastgesteld, kan hij u adviseren om mee te doen aan de “Gecombineerde Leefstijl Interventie“ (GLI). Vanaf 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie vergoed vanuit de basisverzekering. De GLI is bedoeld om te werken aan een gezonde leefstijl en deze daarna ook vol te houden. De GLI richt zich op gezonde eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met zaken die een gezonde leefstijl moeilijk maken, bijvoorbeeld stress en slaapgebrek. De duur van het programma is 24 maanden, dit is opgedeeld in een begeleidingsfase en een onderhoudsfase.

Meedoen?

De huisarts bepaalt of u voldoet aan de criteria om mee te mogen doen. Hij of zij kan u aanmelden voor een GLI programma bij u in de buurt. 

Meer bewegen

Als u voldoende beweegt, krijgt u nieuwe energie. En het is goed tegen stress. Vijf keer per week een half uur bewegen, is vaak al voldoende, bijvoorbeeld zwemmen, wandelen, fietsen of intensief huishoudelijk werk. U voelt zich daardoor fitter en u heeft meer energie. In onze Achterhoek worden volop initiatieven ontwikkeld rond sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Initiatieven die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze regio.

Stoppen met roken

Roken is verslavend en slecht voor de gezondheid. Uw conditie gaat ervan achteruit en u heeft minder energie. Roken kan onder meer leiden tot longkanker, chronische longaandoeningen en verminderde vruchtbaarheid. In de Achterhoek lopen verschillende projecten gericht op alcohol, voeding en beweging, maar er zijn nog weinig activiteiten ontwikkeld op het gebied van roken. Huisartsenzorg Oude IJssel en de gemeente Doetinchem pakken daarom het thema roken op.

Huisartsenzorg Oude IJssel logo
Huisartsenpost - Huisartsenzorg Oude IJssel Spoedeisende klachten

Contactgegevens

Amphionstraat 67
7001 DP Doetinchem
085- 4854000
info@hzoij.nl (dit mailadres is niet voor medische vragen en/of foto's en wordt niet gelezen tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten)

Volg ons ook via