Nederlanders bellen de huisartsenspoedposten vaak voor vragen en klachten die kunnen wachten tot zij bij hun eigen huisartsenpraktijk terecht kunnen. Hierdoor zijn wachtrijen onnodig lang en neemt de werkdruk toe. In de regio en landelijk zetten de huisartsenspoedposten en branchevereniging InEen zich in om hierin verandering te brengen. Onder meer door uit te dragen dat de huisartsenspoedpost alleen bedoeld is voor urgente zorgvragen.

Aanleiding wijziging

Uit onderzoek van Ipsos, in opdracht van InEen, kwam naar voren dat het wijzigen van de naam huisartsenpost in huisartsenspoedpost zorgt voor een duidelijker ‘spoed-imago’ onder het publiek. Daarom hebben de huisartsenspoedposten verenigd in InEen besloten de naam landelijk te wijzigen. Ook het landelijke logo voor huisartsenspoedposten is hierop aangepast.

Wijziging naam, logo en websiteadres

Wij hebben onze naam gewijzigd en heten voortaan Huisartsenspoedpost Oude IJssel. We spreken daarom niet meer van huisartsenpost maar huisartsenspoedpost.

We hebben ook een nieuw logo en nieuw websiteadres:

  • https://huisartsenzorgoudeijssel.nl/huisartsenspoedpost
  • of korter: https://hzoij.nl/huisartsenspoedpost

De oude websiteadressen die eindigen op /huisartsenpost leiden naar de nieuwe website.

Al onze communicatie wordt geleidelijk hierop aangepast.

Landelijke social media campagne

Van 17 juni t/m 17 juli loopt er een social media campagne gericht op ouders met jonge kinderen. In september is er een social media campagne gericht op amateursporters in teamsporten. Daarbij stimuleren we bezoekers om bij twijfel eerst de site van de huisartsenspoedpost, moetiknaardedokter.nl of thuisarts.nl te checken of te checken of direct contact met een huisarts nodig is.

Onze huisartsenspoedpost maakt gebruik van de kanalen Facebook en Instagram. We zouden het leuk vinden als je ons daar volgt, en onze berichten deelt om de bekendheid met de werkwijze te vergroten!