Nevenfuncties bestuurders 2019

31 december 2019

K.E. Pijnenburg, directeur bestuurder
Geen nevenfuncties

R.M. Linders, medisch bestuurder
Huisarts

Huisartsenopleider

Lid Klankbordgroep huisartsen opleiding Nijmegen.

Lid CAM Medicom

Penningmeester clusterbestuur Medicom/Pharmacom regio Arnhem e.o.

Nevenfuncties leden raad van commissarissen 2019

Oktober 2019

P.H.A. Cobussen
Commissaris bij het bomenteelbedrijf Huverba BV in Opheusden (tot 31 december 2019)
Free-lance adviseur op fiscaal terrein
Mediator

A.G. de Meij
Lid van de Raad van Commissarissen Univé Oost
Voorzitter van de Vereniging van Eigenaren ‘De Snieder’ te Varsseveld

B.R. Schudel
Lid van Raad van Commissarissen MIEUR-BV Rotterdam
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Nettie van Zwanenberg Stichting
Lid van de Codecommissie Geneesmiddelen Reclame
Lid van de Tuchtraad van de KNMG
Lid van het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds voor Huisartsen in Opleiding (PF-HAIO)
Lid-beroepsgenoot Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Groningen
Voorzitter bestuur D’66 afdeling Apeldoorn
Voorzitter van de CORS (Commissie Opleiding en Registratie SCEN Artsen) van de KNMG
Lid van het Beleidscollege SCEN

H.W. Smit
Bestuursfunctie bij de Laméris Foundation
Associate partner van de Transitium Groep
Bestuurslid (onbezoldigd) bij de Bas T. Foundation