Nevenfuncties bestuurders

31 december 2018

R.M. Linders, medisch bestuurder
Lid Klankbordgroep huisartsen opleiding Nijmegen
Voorzitter CHO, consilium huisartsen opleidingen Nederland
Lid CAM Medicom

K.E. Pijnenburg, directeur bestuurder
Geen nevenfuncties